Настоящият модел на икономически растеж в България е от 1997 г. Той беше създаден основно, за да се справи успешно с овладяването на хиперинфлацията тогава. Към настоящия момент този модел не  е променян, а мерките в него не са подходящи за дългосрочно насърчаване на икономиката в страната. България има нужда от нов модел на икономически растеж. Той трябва да позволи най-вече решаването на базовите проблеми, които икономиката има. Това каза проф. Ганчо Ганчев, икономист пред телевизия "Блумбърг". 

Според проф. Ганчев основните въпроси пред България са промяната на макроикономическия модел и излизането ѝ от валутния борд. Той посочи, че това би могло да се случи чрез присъединяването на страната към еврозоната или чрез създаването на централна банка у нас, подобно на модела на голяма част от страните членки на Европейския съюз. 

Икономистът посочи още, че страната има голяма нужда от насърчаване на чуждестранните инвестиции. Той добави и изоставането на България при въвеждането на нови технологии, което иначе се случва именно чрез подобни инвестиции. 

"Липсата на инвестиции у нас е свързана с цялостния социален климат в страната - стабилността на законите, правораздавателната система и липсата на прозрачност в действията на правителството. Чуждите инвеститори не се чувстват сигурни, за да влагат големи ресурси у нас". 

Според него създаването на институционална рамка, която да гарантира правилното прилагане на закона, би насърчило инвестициите в България. 

Проф. Ганчев засегна също и темата за образованието като част от проблема. Той посочи, че българската образователна система трябва да е подготвена да създава достатъчно квалифицирани кадри за новите отрасли.