Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната е спаднал с 0,6 на сто през първото тримесечие, а на ЕС - с 0,4 на сто спрямо предходните три месеца, сочат предварителни данни на Евростат.

На годишна основа БВП се е понижил с 1,8 на сто в еврозоната и с 1,7 на сто в ЕС (спрямо съответно -4,9 на сто и -4,6 на сто през предходните три месеца).

През четвъртото тримесечие на 2020 година еврозоната отчете икономически спад от 0,7 на сто, а ЕС - с 0,5 на сто, след силния подем през третото тримесечие (съответно +12,5 на сто и +11,7 на сто). През второто тримесечие на с.г. беше отбелязано най-голямо свиване на икономиката на еврозоната и ЕС от началото на този вид статистика през 1995 година ( съответно -11,6 на сто и -11,2 на сто).

Сред страните, за които има данни за първото тримесечие на 2021 година, най-голям спад отчита Португалия (-3,3 на сто спрямо предходното тримесечие), следвана от Латвия (-2,6 на сто) и Германия (-1,7 на сто). Най-голямо тримесечно увеличение е отчела Литва (+1,8 на сто) и Швеция (+1,1 на сто).

Растежът на годишна основа е бил отрицателен при всички, с изключение на Франция (+1,5 на сто) и Литва (+1,0 на сто).

Данни за най-големите икономики

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Германия се е свил с 1,7 на сто през първото тримесечие в резултат на ограниченията, въведени в страната срещу пандемията от Covid-19, сочат предварителни данни, цитирани от Франс прес и ДПА.

Кризата с коронавируса е довела до нов спад в началото на годината след две тримесечия растеж, посочи Националният статистически институт Дестатис (Destatis).

На годишна основа БВП е намалял с 3 процента според коригирани спрямо цените и календара данни.

През първото тримесечие БВП на Франция леко е нараснал, с 0,4 на сто спрямо предходното тримесечие, сочи първа оценка на Националния статистически институт (Insee). След свиването на БВП с 1,4 на сто през последното тримесечие на 2020 година, икономическото възстановяване сега се дължи най-вече на лекия подем на потреблението на домакинствата (+0,3 на сто), макар че то продължава да е силно свито заради санитарните ограничения.

БВП на Италия се е свил с 0,4 на сто през първото тримесечие спрямо предходните три месеца, показва предварителна оценка на Националния статистически институт (Istat), цитирана от Франс прес.

През 2020 година БВП на Италия потъна с 8,9 на сто - най-тежката рецесия от Втората световна война.

БВП на Испания се е свил с 0,5 на сто през първото тримесечие, сочи предварителна оценка на Националния статистически институт (INE), цитирана от Франс прес.

През четвъртото тримесечие икономическият растеж беше нулев.

На годишна основа спадът на БВП е още по-голям (-4,3 на сто спрямо първите три месеца на 2020 година).

Ръст на инфлацията

Годишната инфлация в еврозоната отново е нараснала и е достигнала 1,6 на сто през април, доближавайки се до целевите 2 процента на Европейската централна банка (ЕЦБ), сочи предварителна оценка на Евростат.

След пет месеца в отрицателната територия в края на 2020 година, инфлацията достигна 0,9 на сто през януари и февруари и 1,3 на сто през март.

Очаква се енергията да отчете най-голямо годишно поскъпване през април (10,3 на сто спрямо 4,3 на сто през март), следвана от услугите (0,9 на сто спрямо 1,3 на сто), храните, алкохола и тютюневите изделия (0,7 на сто спрямо 1,1 на сто) и промишлените стоки без енергията (0,5 на сто спрямо 0,3 процента през март).

Спад на безработицата

Безработицата в ЕС през март се е понижила до 7,3 на сто със сезонни корекции в ЕС (спрямо 7,4 на сто през февруари) и до 8,1 на сто в еврозоната (спрямо 7,4 на сто), показват данни на Евростат.

През март 2020 година безработицата в ЕС е била 6,4 на сто, а в еврозоната - 7,1 на сто.

В България безработицата през март е намаляла до 5,1 на сто (спрямо 5,5 на сто през февруари), но е нараснала спрямо отчетените 4,4 на сто през март миналата година.

Младежката безработица (при категорията под 25 години) през март е била 17,1 на сто в ЕС и 17,2 на сто в еврозоната спрямо съответно 17,2 и 17,3 на сто през февруари и 14,9 и 15,4 на сто през март 2020 година.

В България миналия месец са били безработни 14,9 на сто от младежите под 25 години спрямо 16,9 на сто през февруари и 13,3 на сто през март миналата година.