Необходимо е да се инициират законови промени в нормативната уредба за категоризиране, както и да се променят правилата за работа на Националния съвет по туризъм, за да се подпомогне развитието на туристическия сектор. Това са част от приоритетите, които трябва да залегне в управлението на сектора, заявяват от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

Според БХРА е необходимо да се инициират промени в нормативната уредба за категоризация на средствата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение. Да се отмени неправилната, дори абсурдна практика един и същ орган, при това държавен, да изработва закони, правилници и наредби в туризма, да извършва категоризация, и да контролира за тяхното спазване, се казва в позицията н БХРА.

По думите им това противоречи на Европейската директива за отпадане на монополите при извършване на административни услуги за физически лица и фирми.

От БХРА предлагат категоризацията на туристическите обекти да се извършва, освен от Министерство на туризма и общините, и от националните браншови сдружения по ясни правила, критерии и нормативи, съответстващи на утвърдените стандарти от ЕС.

Според БХРА трябва да се променят и изискванията за балнеолечебен/медикъл спа център, спа център, уелнес център и таласотерапевтичен център, особено що се отнася до изискването да се регистрират лечебни заведения на територията на хотела.

От БХРА предлагат да се върне старата практика за плащане на таксите за категоризация, а именно - 50 на сто при подаване на документи и 50 на сто при получаване на категоризацията, а не както е в момента - 100 процента при подаване на документите.