При управлението на пенсионната система най-добрият вариант е да се вземат хоризонтни, а не конюнктурни решения, които да решат проблемите на днешния ден. Това заяви в ефира на БНТ депутатът от ДПС и председател на социалната комисия в Народното събрание Хасан Адемов по повод приетия на първо четене Бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2021-а.

"Промените, които се предлагат, са стъпаловидно увеличаване на периода, в който ще могат да се прехвърлят средствата от индивидуалната партида в Националния осигурителен институт. До 2023 година този период е една година, след това расте до 2037 година стъпаловидно до 5 години", обясни той.

Според него, с този огромен финансов ресурс, който се излива в пенсионната система, се нарушава структурата и моделът на пенсионно осигуряване, защото повече от половината пенсионери вече ще бъдат на минимален размер на пенсията. Така се нарушава и най-важният принцип на социалното осигуряване, а този принцип е размерът на пенсиите да зависи от осигурителния принос.

По отношение на разходите в бюджета за Националното обществено осигуряване, които за следващата година са увеличени с 1,77 млрд. лв., Адемов заяви:

"Един уникален ръст. В последните години не можем да се похвалим с такъв ръст. На следващо място, обаче са приходите, които са с 400 млн. лв. повече, отколкото изпълнението на приходната част на бюджета за тази година. Това означава, че тези големи разходи са на базата на дългово финансиране, на увеличаване на дефицита, защото ако дефицитът в началото на 2017-а е бил около 4 млрд., сега за следващата година се очаква той да нарасне на 6,4 млрд. лева", каза още депутата.

Според Адемов не може да се предвиди, какъв ще бъде ефектът от тези разходи, тъй като целеполагането липсва.

"Ако целта е да намалим броя на хората, застрашени от социално изключване и бедност, това е възможен вариант, но не е ясно с тези разходи, какво ще се постигне", допълни той.

По думите му, за огромно съжаление, за активна политика на пазара на труда са предвидени само 10 млн. лв., докато минали години сумата е била 73 млн. лева. Прави впечатление, че парите, които се раздават за догодина, са за администрацията предимно и естествено за пенсионерите, допълни той.