Европейската комисия в момента прави оценка на секторите, уязвими от изтичане на въглерод, което e свързано с намаляване на парниковите газове до 2030 година.

Методиката на Европейската комисия "Оценка на сектори, уязвими от изтичане на въглерод във фаза IV" е сериозно опорочена, предупреждават от Европейската асоциация за цветни метали (Eurometaux) в свое писмо до ГД "Действия по климата" (DG CLIMA).

Европейската комисия в момента прави оценка на секторите, уязвими от изтичане на въглерод, а докладът ще изиграе основна роля във формирането на предстоящи политически инициативи на ЕС, свързани със засилената амбиция на Съюза за климата за намаляване на парниковите газове (емисиите) с 55% до 2030 година.

Докладът на ЕК ще даде представа и за риска от изтичане на въглерод, пред който са изправени енергоемките сектори във фаза IV на схемата за търговия с емисии на ЕС от 2021 до 2030 година.

Разходите за електричество от общите производствени разходи, в синьо цветни метали, в оранжево други промишлени сектори

Графика: Eurometaux

Според дефиницията на ЕС, изтичането на въглерод се отнася до ситуацията, в която поради съображения за разходи, свързани с политиките в областта на климата, предприятията в определени индустриални сектори или подсектори преместват производството си в други държави с не толкова строги ограничения по отношение на вредните емисии. Това може да доведе до увеличаване на общите емисии на тези предприятия в световен мащаб, което намалява ефективността на политиките на ЕС за намаляване на емисиите.

В същото време с тези ограничения се понижава и производството на енергоемките европейски компании поради загуба на пазарен дял. Това са предприятия, които не са в основата на проблема с емисиите каквито са ТЕЦ например, но използват голямо количество електроенергия за своето производство.

Методиката не оценява въздействието на косвените разходи за въглерод. В заключенията на Съвета на ЕС от октомври 2014 г., "както преките, така и косвените разходи за въглерод водят до изтичане на въглерод". Изглежда, обаче, са оценени само преките разходи за въглерод. Като най-електрифицирания енергоемък сектор в Европа, косвените разходи за въглерод са по-големи от преките въглеродни разходи за нашия сектор. Като не се разглежда въздействието на косвените разходи за въглерод оставя напълно изкривена картина на риска от изтичане на въглерод, предупреждават от асоциацията.

3e-news.net

Продуктите в сектора на цветните метали са от съществено значение за почти всички технологии, необходими за европейския зелен договор, като батерии, електрически превозни средства, вятърни турбини, слънчеви панели и зелени сгради.

"Ние напълно подкрепяме европейския зелен договор "Зелената сделка" и целта за постигане на климатичен неутралитет до средата на века, при условие че са налице необходимите рамкови условия. Най-фундаменталното рамково условие е адекватната защита от изтичане на въглерод. Точната оценка на риска от изтичане на въглерод в сектора е от съществено значение. С тези правилни политики индустрията на цветните метали може да бъде основен партньор за постигане на неутралност на климата," смята главния директор на Eurometaux Гай Тиран.