Да се предприемат доброволни мерки, насочени към намаляване на замърсяването на въздуха в техните общини, призоваха кметове на девет населени места в Западните балкани. Повечето от градовете се намират в зони с въглищни мини или ТЕЦ-ове, работещи на въглища. Деветте подписали декларацията общини са Бановичи, Какани, Лукавац, Маглай и Тузла в Босна и Херцеговина, Битоля в Северна Македония, Плевля в Черна гора и сръбските градове Нови Сад и Ниш, съобщава Balkan Green Energy News.

Декларацията е подписана по време на неотдавнашния Форум за справедлив преход на Енергийната общност, по инициатива на Секретариата на Енергийната общност и подкрепена от Унгарския зелен център за Западните Балкани (WBGC), се казва в изявление на секретариата.

Инициативата за региони за чист въздух (CARI) се фокусира върху най-критичните източници на замърсяване на въздуха като отопление на дома, промишлеността и трафика, насърчавайки регионите и общностите да предприемат действия в областта на качеството на въздуха на доброволни начала, се казва още в изявлението.

3е-news.net