За септември има превишение на приходите над разходите с около 150 млн. лева. Това увеличава общото повишение на приходите над разходите за деветмесечието до малко над 1,2 млд. лева. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов пред журналисти в Министерския съвет.

Финансовият министър уточни, че повечето разходи "са струпани в края на годината". Въпреки това той очаква бюджетът да се изпълни нормално. "Горе-долу се движим в рамката, която приехме с актуализацията", заяви Владислав Горанов.

Той добави, че все още е рано да се обсъждат детайлите на бюджета за 2020 г. Предстои да се проведат разговори с отделните министерства. Той изтъкна, че ангажиментът за увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 10 процента е намерил място в проекта на новата рамка.

Стратегията за удвояване на учителските заплати също ще се придвижва в новия бюджет. "Т.е. това са двете сигурни неща, които ще видите в новия бюджет. Но наистина е твърде рано. Срокът на правителството е до края на този месец", каза Горанов.