Стабилен ръст на икономиката, рекордно ниска безработица, устойчива конкурентоспособност, положително салдо, ниска инфлация и стабилни публични финанси. Това ще отчете пред Брюксел финансовият министър Владислав Горанов по плана за въвеждане на еврото. Ведомството му заедно с БНБ са водещи в изпълнението на мерките.

При междинния преглед от ЕК България ще докаже, че продължава да покрива критериите от Маастрихт - средната годишна инфлация у нас е 1,4%, толкова са и средните лихви, дългът е 25,4% от БВП. И още - стабилен лев с фиксиран към еврото курс вече 22 години от 1997 г., когато е въведен валутният борд.

В доклада е потвърдена и главната цел на България - до юли 2019 г. да се присъедини едновременно към чакалнята на еврото (ERM II) и банковия съюз. Отчетено е, че правителството е одобрило план за действие и график. Със заповед на финансовия министър вече е създадена междуправителствена работна група, а ЕК ще получава тримесечни доклади.

От отчета става ясно, че повечето от стъпките в плана вече са изпълнени в обещаните срокове. В процес на изпълнение са планираните промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Оценката на активите на банките, водена от Европейската централна банка, е започнала и ще приключи до юли.

Заради банковия съюз правителството и парламентът одобриха и Споразумението за прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране. Така България вече се е задължила при влизането в банковия съюз да прехвърли в него

От същата дата страната ни ще разчита и на помощ от него при проблем с банка, работеща у нас.

С два проекта България е кандидатствала по Програма за подкрепа на структурни реформи на ЕС. Единият е за подобряване управлението на държавните предприятия, а вторият - за улесняване процедурата по несъстоятелност. Целта на програмата е разработване и провеждане на институционални, административни и структурни реформи. Бюджетът и до 2020, и е 142,8 млн. евро.

За следващия програмен период до 2027 г. ЕК предложи и създаване на фонд от 2,16 млрд. евро, с които ще се помага на държави, полагащи усилия за приемане на еврото.

За изготвяне на по-добра рамка за управление на държавните предприятия, което е една от препоръките на Брюксел, България е потърсила съдействие и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Първата проучвателна мисия вече е минала и към март т.г. трябва да има предварителен доклад за състоянието на държавните предприятия.

Междувременно България кандидатства за членство в ОИСР, като все още чака точна дата за старт на преговорите за присъединяване към международната организация на развитите икономики.

Две евродирективи по законодателството за пране на пари ще въведе страната ни най-късно до март т.г. , предвижда още планът на кабинета. Запознати допускат, че във връзка с тях ще има промяна в праговете за разплащания в брой.