Не бива да създаваме ирационални очаквания от присъединяването към еврозоната както в негативен, така и в позитивен план, заяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на дискусията "България в еврозоната. Икономическата логика срещу митовете".

Горанов обобщи най-често тиражираните митове за еврозоната.

Като първи министърът открои силно нарастване на цените при прехода от лев в евро. От минимални закръгления подобен ценови скок е възможен, но той се измерва с пренебрежими размери и доказателства можем да намерим и в деноминацията на българския лев, когато не видяхме от подобно закръгляване да има подобен ценови шок, обясни той.

Вторият сериозен мит е твърдението, че България ще загуби от своя суверенитет. Влизането в еврозоната работи точно за обратното, коментира финансовият министър. Влизането в еврозоната ще увеличи възможностите на българската държава да участват по активно в паричната политика, смята Горанов.

Той посочи и трети мит - че след приемането на еврото България ще отстъпи от принципите на строга фискална политика. Валутният борд не пречи фискалната политика да бъде грешна, подчерта Горанов. Той посочи, че на законово ниво са вкарани фискални правила, които гарантират, че правителството и парламентът трудно могат да се изкушат да се води несъответстваща с правилата фискална политика.

Четвърти мит, според финансовия министър, е, че влизането в еврозоната ще застраши нашата конкурентоспособност. Той отбеляза, че България показва силен ръст на износа в последните години и има много данни в подкрепа на тезата, че приемането на еврото няма да застраши нашата конкурентоспособност. Горанов припомни, че по време на най-тежката криза бизнесът е намалил заетостта, но номиналният размер на доходите е растял.

Именно износът беше това, което първо се възстанови в българската икономика след кризата, припомни той. Финансовият министър отбеляза още, че често се посочва, че след приемането на еврото България може да се превърне във втора Гърция. Ние сме далеч от сценария, довел до негативните процеси в южната съседка, коментира той.

Горанов отбеляза и пети мит, свързан с положителните ефекти от приемането на еврото - че след влизането автоматично се осигурява нарастване на доходите. Самото членство в еврозоната не е панацея за нищо, не е рецепта за успех, приемането на еврото не е краят на историята, а е краят на началото, коментира финансовият министър.

Той подчерта, че България изпълнява всички критерии. Според него изпълнявайки всички критерии, няма никаква причина в европейското законодателство и договора за функциониране на ЕС да получим отказ от нашите европейски партньори, и ако това се случи, би показало различно третиране на държавите членки.