Годишната инфлация в еврозоната е забавила темп до минус 0,3 на сто през септември спрямо минус 0,2 на сто през август, потвърди днес Евростат. В целия ЕС показателят се е понижил от 0,4 на сто през август до 0,3 на сто миналия месец.

Преди година инфлацията е била 0,8 на сто във валутния съюз и 1,2 процента в Евросъюза.

Спрямо август показателят се е понижил в 13 страни членки, останал е стабилен в седем, сред които България, и се е повишил в седем.

В България през септември годишната инфлация е запазила августовското си равнище от 0,6 на сто, а на месечна основа има дефлация от 1,2 на сто, сочат данните на сайта на Евростат.

Най-нисък годишен темп на инфлацията за миналия месец се наблюдава в Гърция (-2,3 процента), Кипър (-1,9 процента) и Естония (-1,3 процента). Най-голямо повишение на цените има в Полша (3,8 процента), Унгария (3,4 процента) и Чехия (3,3 процента).

Ниската инфлация се приема от някои като сигнал за слабост на икономиката и една от основните причини за прогнозите, че Европейската централна банка ще разшири програмата си за редовно изкупуване на облигации на стойност 1,35 трилиона евро. Вливането на свежи пари чрез тази схема цели да стабилизира финансовите пазари и да поддържа кредитирането за бизнеса. Целевата инфлация на ЕЦБ е малко под 2 процента.