През август 2023 г. месечната инфлация е 0,4 на сто, а годишната инфлация за август 2023 г. спрямо август 2022 г. е 7,7 на сто, съобщи Националният статистически институт.

Инфлацията от началото на годината (август 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3,7 на сто, а средногодишната инфлация за периода септември 2022 - август 2023 г. спрямо периода септември 2021 - август 2022 г. е 13,4 на сто, предаде БТА.

Инфлацията трети месец е едноцифрена и намалява. Месечната инфлация за юли беше 0,9 на сто, а годишната - 8,5 на сто. През юни темпът на изменение на потребителските цени на месечна основа в България беше отрицателен -0,4 на сто, а годишната инфлация за юни 2023 г. спрямо юни 2022 г. беше 8,7 на сто, сочи справка в НСИ. Годишната инфлация през юни 2023 г. стана едноцифрена за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто.

През август 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (+4,6 на сто), здравеопазване (+0,6 на сто), ресторанти и хотели (+0,6 на сто) и разнообразни стоки и услуги (+0,4 на сто). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-2,3 на сто), съобщения (-0,6 на сто) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0,3 на сто).

Инфлационната динамика

Годишната инфлация за май 2023 г. беше 10,1 на сто. Инфлацията в България през април беше 11,6 на сто спрямо април 2022 г., а през март 14 на сто, което бележеше забавяне спрямо февруари, когато годишният й ръст беше 16 на сто. През януари 2023 г. инфлацията на годишна база беше 16,4 на сто, а през декември 2022 г. - 16,9 на сто. През ноември 2022 г. стойностите й също бяха 16,9 на сто. През октомври 2022 г. годишната инфлация беше 17,6 на сто.

Пикът на инфлацията в България беше отчетен през септември 2022 г., когато на годишна база достигна 18,7 на сто.

През август 2022 г. годишната инфлация спрямо август 2021 г. беше 17,7 на сто, през юли 2022 г. - 17,3 на сто, за юни 2022 г. - 16,9 на сто, за май - 15,6 на сто, април 2022 г. - 14,4 на сто, март 2022 г. - 12,4 на сто. През февруари 2022 г. НСИ отчете годишна инфлация от 10 на сто, а за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. от 9,1 на сто.