Глобалните инвестиции във вятърна и слънчева енергия, биогорива, биомаса и отпадъци, малки водноелектрически централи - основните технологии, стоящи зад чистата електроенергия - се увеличиха впечатляващо бързо, откакто BloombergNEF (BNEF) за първи път започна да проследява тези данни.

Измерено годишно в долари, инвестициите в чиста енергия нараснаха от 33 млрд. долара преди близо две десетилетия до над 300 млрд. долара миналата година. Ръстът на инвестициите спря преди около пет години.

Но електричеството е само една част от пъзела за енергиен преход. Нов анализ на BNEF, включващ електрификацията при топлинната енергия и транспорта, както и зараждащите се инвестиции в системите за съхранение на енергия, водород и въглерод показват, че общите инвестиции са нараснали до 501 милиарда долара - близо 70% по-високи от по-старите оценки.

През 15-те години от 2005 до 2019 г. годишните инсталации на вятър и слънце се увеличават повече от 13 пъти. Така излиза, че е постигнат годишен темп на растеж от 20 на сто. Казано по друг начин: годишната инсталирана мощност на вятъра и слънцето ще се удвои отново за по-малко от четири години, ако бъде запазен този темп.

Според експерта Алберт Чунг, 2020 година "ни върна в борбата с климата", тъй като инсталациите продължиха да се увеличават въпреки икономическите и социални смущения, причинени от пандемията на коронавируса.

3е-news.net