Предвид очакванията все повече работодатели да изпаднат в затруднено положение, ГИТ апелира към тях да бъдат коректни към работниците и служителите си и да прекратяват трудовите им договори в съответствие с Кодекса на труда, за да могат те да се възползват от правото си на обезщетения. Това се посочва в съобщение на Главната инспекция по труда.

Инспекцията по труда активно се включва в проверките на работодатели за контрол по изпълнението на мерките, свързани с ограничаване и предотвратяване на разпространението на коронавируса. Работодателите следва да преоценят оценката на риска във връзка с нововъзникналия риск и да набележат мерки за минимизирането му съобразно предписанията на здравните органи, допълват от ГИТ.

Спазването на правилата за безопасност защитава не само работниците, но и самия бизнес, тъй като при проява на заболяването в едно предприятието правилата налагат всички контактни лица да бъдат поставени под карантина, което на практика ще остави работодателите без работна ръка, посочват от ГИТ.

Инспектори по труда са помогнали на работници в шивашки цех да получат заплати и документи след три часа разговори с работодателя им, съобщават от Инспекцията по труда.

Екип на дирекцията "Инспекция по труда" в Благоевград е бил изпратен с аплодисменти вчера, 18 март, от работници в шивашки цех в Сандански, след като благодарение на инспекторите те са получили дължими възнаграждения. Днес са им били връчени и всички документи, свързани с прекратяване на трудовото им правоотношение. Служителите на Инспекцията по труда са били при работниците повече от 3 часа, в които са разяснявали на гръцкия работодател задълженията му по Кодекса на труда в създадената ситуация.

В резултат на разговорите работниците са получили веднага дължимите си възнаграждения за изработените дни през март. Инспекцията по труда благодари на бившата счетоводителка на фирмата, която след проведени разговори е поела ангажимент да изготви заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения и да оформи трудовите книжки на работещите. Това им дава възможност да се възползват от осигурителните си права. Контролните органи на Агенцията ще продължат да следят случая и при необходимост - да предприемат мерки в рамките на своята компетентност, за да бъдат гарантирани в пълна степен правата на работниците.

В петък работниците в цеха са били предупредени от работодателя си, че заради усложнената обстановка покрай коронавируса предприятието прекратява дейност. Вчера обаче те са разбрали, че собственикът изнася машините от цеха. Притеснени, че той може да напусне страната, без да уреди взаимоотношенията си с тях, те се събрали там. След като не получили сигурни гаранции, че ще им бъдат изготвени документите за прекратяване на трудовите договори и ще им бъдат изплатени възнагражденията, работниците сигнализирали в Инспекцията по труда.