За германските компании става все по-трудно да получават заеми, обяви мюнхенският институт "Ифо" (Ifo). През септември 29,2 на сто от фирмите, които понастоящем преговарят за отпускане на кредити, информират за ограничения от страна на банките. През юни делът им е бил само 21,3 на сто.

"Банките постепенно увеличават лихвите върху заемите и не са толкова склонни да ги отпускат", каза Клаус Волрабе, шеф на проучванията в "Ифо", цитиран от БТА.

"Когато икономиката е по-слаба, компаниите също трябва да предоставят повече кредитни гаранции", добави той. Повишението на показателя за кредитни ограничения на "Ифо" се дължи основно на доставчиците на услуги (от 21,8 на сто до 31,5 на сто) и производството (от 20,7 на сто до 27,7 на сто.

Сред производителите на електрическо оборудване едва под 40 на сто от компаниите са отчели нежелание от страна на банките да отпускат кредити.

При производителите на машини и оборудване този дял е 31,6 на сто.

Заради трудната ситуация в жилищното строителство банките са внимателни с компаниите в сектора на недвижимите имоти (31 на сто). При компаниите за организиране на събития този показател е около 35 на сто.

Делът в търговията на дребно също е нараснал от 20,5 на сто до 28,2 на сто. За много търговци на дребно икономическата ситуация продължава да е трудна заради нежеланието на клиентите да харчат. Това се отразява и на условията за кредитиране.

Ситуацията е идентична и в строителния сектор, където 29,4 на сто (спад спрямо 26,9 на сто през юни) съобщава за ограничения в кредитирането. Спад е регистриран единствено при търговията на едро - от 22,6 на сто до 20,2 на сто.