Депутати от ГЕРБ предлагат до 60 работни дни неплатен отпуск да се признават за осигурителен и трудов стаж и през 2021 г. Предложението е заради извънредната епидемична обстановка и ограниченията за работа, които се налагат на част от заетите и е част от промени, които ще се обсъждат между първо и второ четене на проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г.

Мярката вече се прилага през 2020 г. след изменения на Кодекса на труда, направени през Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, в средата на месец май (Параграф 16 от ПЗР на закона, обн. ДВ, бр. 44 от 2020 г., 13 май 2020 г.).

Съгласно чл. 160, ал. 1 КТ работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Трябва да се има предвид обаче, неплатеният отпуск по този текст не е субективно право на работника и служителя. Той представлява една правна възможност и зависи от волята и преценката на работодателя, дали и кога да предостави отпуска. В Кодекса на труда не се съдържа ограничение за размера (продължителността) на неплатения отпуск, който работодателят може да разреши на работника или служителя, поради което размерът може да се уговори между страните по трудовото правоотношение.

Депутатът от ДПС Хасан Адемов предлага тежестта на 1 година осигурителен стаж да нарасне от 1,2 на 1,3, което да осигури и увеличение на пенсиите с 10 процента като всички пенсии се увеличат и по швейцарското правило с 5 процента от още от първи януари. БСП пък предлагат преизчисляване на пенсиите с осигурителния доход от 2016 г.