Комисията за финансов надзор е одобрила кандидатурата на Максим Колев за нов изпълнителен директор на Гаранционния фонд. Това става ясно от последното решение на регулатора.

До този момент Колев бе прокурист на застрахователна компания "Нова инс", част от групата Vienna Insurance Group, чиято най-голяма компания у нас е "Булстрад Виена Иншурънс Груп".

Максим Колев поема поста от досегашния директор на Гаранционния фонд - Борислав Михайлов, който подаде оставка през октомври 2020-а.

Гаранционният фонд

Институцията управлява - Фонда за незастраховани МПС и Обезпечителния фонд. Първият изплаща обезщетения при щети от неидентифициран автомобил или, когато виновният водач е без застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите". Ролята на Обезпечителния фонд пък е да изплаща щети на пострадалите лица, когато застраховател изпадне в несъстоятелност.

Вноски

За да изпълнява ролята си Гаранционния фонд събира на вноски от застрахователите в страната.

Размерът на вноската във Фонда за незастраховани МПС-та към Гаранционния фонд през 2020-а е 10,50 лв. за всяко застраховано моторно превозно средство по "Гражданска отговорност". Дължимите вноски се събират ежемесечно до 10-о число на втория месец след сключването на застраховките, а при разсрочено плащане цялата дължима вноска се начислява и се събира в първата вноска на премията.

Вноската на застрахователите, предлагащи задължителната застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт е 0,15 лв. за всяко място, без това на водача, за което е сключена задължителна застраховка.

Размерът на вноската "Обезпечителен фонд" е 2,50 лв. за всяко превозно средство с "Гражданска отговорност" за съответната година. Тя се плаща от застраховащия заедно с премията или с първата вноска от нея.