Филип Морис Интернешънъл Инк. (ФМИ) представи на световния пазар най-новото попълнение в своята гама от устройства за нагряване на тютюн IQOS - IQOS 3 DUO.

Най-новото устройство IQOS 3 DUO олицетворява непрекъснатото развитие на технологиите и е разработенo изцяло на база на получената обратна връзка от потребителите. Продуктът представлява още една стъпка на ФМИ към изграждане на бъдеще без дим и утвърждаване на лидерската позиция на компанията в категорията на бездимните продукти. Устройството IQOS 3 DUO ще бъде пуснато на пазара в Япония този месец, а до края на 2019 г. ще започне да се предлага и на повечето пазари, където се продава IQOS, сред които е и България.

Снимка: Филип Морис Интернешънъл

"Пускането на най-новото ни устройство IQOS 3 DUO затвърждава нашия ангажимент за постоянни и непрекъснати инвестиции в разработката и търговската реализация на научно доказани продукти, които могат да помогнат на милиони пълнолетни пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат, да преминат на тях - каза Яцек Олчак, главен оперативен директор на ФМИ - Новите версии на продукта, наред с иновациите и новите разработки, са ключов фактор за постигането на визията ни за бъдеще без дим. Днес вече близо 8 милиона пълнолетни пушачи по света са преминали на устройството IQOS и са се отказали напълно от цигарите."

Снимка: Филип Морис Интернешънъл

Последното попълнение в гамата IQOS - IQOS 3 DUO - включва нови характеристики, които имат за цел да улеснят още повече преминаването на пълнолетните пушачи към бездимните алтернативи. Устройството IQOS 3 DUO се отличава по-бърз и мощен холдър от предишните и дава възможност за две последователни употреби с холдъра без презареждане, като времето за зареждане на холдъра е много по-кратко в сравнение с това при предишните версии на устройството IQOS 3 и IQOS 2.4+.

Целта на ФМИ е до 2025 г. най-малко 40 милиона пушачи на конвенционални цигари на марките на ФМИ, които в противен случай биха продължили да пушат, да преминат на бездимни алтернативи, а бездимните изделия да достигнат поне 30 процента от общите доставки на компанията. Към днешна дата компанията е инвестирала над 10 години и близо 6 млрд. долара в научни изследвания, развойна дейност и търговска реализация на все по-широка гама от бездимни продукти, които имат за цел да намалят риска в сравнение с пушенето. Над 400 водещи учени, инженери и научни експерти са се посветили на разработката и научната оценка на бездимните продукти.

Средно 70 процента от пушачите, които преминават към устройството IQOS се отказват напълно от конвенционалните цигари, според данните на компанията. Важно е да се отбележи, че устройството IQOS е насочено единствено и само към пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да пушат.

Филип Морис Интернешънъл: изграждане на бъдеще без дим

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е двигател на трансформацията в тютюневата индустрия и споделя амбициозната визия за изграждане на бъдеще без дим чрез замяна на цигарите с по-добри бездимни алтернативи за всички пълнолетни пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат, в полза на обществото, компанията и нейните акционери. ФМИ е водеща международна тютюнева компания за производство и продажба на цигари, бездимни изделия и свързаните с тях електронни устройства, аксесоари, и други продукти, съдържащи никотин, на пазари извън САЩ. Новата категория бездимни продукти, които макар и да не безрискови, са по-добрият избор за потребителите в сравнение с продължителното пушене. На базата на своите мултидисциплинарни способности при разработването на нови продукти, на високотехнологично оборудване и водещи научни постижения, ние се стремим нашите бездимни продукти да отговарят напълно на предпочитанията на потребителите и на строгите нормативни изисквания. Гамата от продукти с намален риск на ФМИ включва устройства с нагряване на тютюн и електронни изпарители, съдържащи никотин. Към 30 юни 2019 г. според данни на ФМИ, близо 8.0 милиона пълнолетни пушачи по света вече са спрели да пушат и са преминали напълно към устройството за нагряване на тютюн IQOS , което се предлага на 48 пазара по света.

Повече информация можете да намерите на уебстраниците: www.pmi.com и www.pmiscience.