През второто тримесечие на 2021 г. сезонно коригираният БВП в еврозоната се увеличи с 2,0%, а в ЕС с 1,9%, в сравнение с предходното тримесечие. Това показват предварителните данни на Евростат, статистическа служба на Европейския съюз.

Така и еврозоната и ЕС като цяло излязоха от рецесията.

През първото тримесечие на 2021 г. БВП спадна с 0,3% в еврозоната и 0,1% в ЕС, като потвърди изпадането в рецесия. БВП се сви във всички по-големи държави, с изключение на Франция

Тези предварителни прогнозни оценки на БВП се основават на източници на данни, които са непълни и подлежат на допълнително проучване и евентуално ревизиране, отбелязва Евростат.

През второто тримесечие на 2021 г., в сравнение със същия период на миналата година, сезонно коригираният БВП се е увеличил с 13,7% в еврозоната и с 13,2% в ЕС като цяло след -1,3% в двете зони през предходното тримесечие.

Растеж на БВП в еврозоната за второто тримесечие на 2021 г. в сравнение с първото, в процент

Графика: Eurostat

Сред държавите членки, за които са налични данни за второто тримесечие на 2021 г., Португалия отчита (+4,9%) най-голямото увеличение спрямо предходното тримесечие, следвана от Австрия (+4,3%) и Латвия (+3,7%), докато Литва (+0,4%) и Чехия (+0,6%) отбелязаха най-ниското увеличение. Годишните темпове на растеж са положителен за всички страни.

Растеж на БВП в еврозоната за второто тримесечие на 2021 г. в сравнение с второто тримесечие на 2020 г.

Графика: Eurostat

Растеж на БВП по региони и страни за второто тримесечие на 2021 г.

Графика: Eurostat