Европейската комисия (ЕК) и Мрежата за научни изследвания и иновации на европейските региони (ERRIN) представиха на събитие, проведено вчера, Манифеста на мисията за защита на почвата. Събитието бе ключов момент за успеха на мисията на Европейския съюз "Сделка за почвата за Европа", съобщи ЕК.

Манифеста на мисията за защита на почвата подчертава спешната необходимост от действия за защита на здравето на почвата. Той представлява ключова стъпка за по-нататъшно местно ангажиране чрез мобилизиране на региони, общини, организации, предприятия, училища и други заинтересовани страни, както и граждани. Всички те вече могат да станат част от общност, която се грижи и действа върху здравето на почвата. По време на стартовото събитие участниците бяха запознати с мисията "Сделка за почвата за Европа" (Мисия "Почва") и нейния манифест. В своето видеообръщение европейският комисар по земеделие Януш Войчеховски приветства Манифеста и подчерта безпрецедентната мобилизация зад мисията "Почва". За по-малко от 2 години от нейното стартиране, държавите членки и асоциираните страни са осъществили широк набор от инициативи с пряка връзка с мисията.

За мисията на ЕС "Почва"

Мисията "Почва" подкрепя създаването на 100 живи лаборатории (места за експерименти на място), както и така наречените фарове (места за показване на добри практики), които водят прехода към здрави почви в селските и градските райони до 2030 г. Мисия "Почва" също така извършва амбициозна програма за научни изследвания и иновации, подобрява мониторинга на почвата в ЕС и увеличава участието на обществеността в опазването и възстановяването на почвата. От стартирането му през 2021 г. над 300 милиона евро са посветени на изследователската му програма. Заявленията за подаване на предложения за научни изследвания и иновации по последната работна програма са отворени до 20 септември 2023 г.

Всеки може да подпише манифеста

Манифестът на мисията "Почва" има за цел да обедини регионалните и местните политици, заинтересованите страни и гражданите в жизнена общност, която се грижи за здравето на почвата. Тя има за цел да насърчи местните знания, иновации и инвестиции чрез повишаване на осведомеността, че за да защитим нашите почви, трябва да се стремим към повече. Подписалите документа ще признаят необходимостта от действия за здравето на почвата и ще могат да се ангажират с дейности за подобряване на здравето на почвата. Те ще имат достъп до най-новите резултати от изследвания, заедно с възможността да участват в дейности за споделяне на знания и събития за обмен на най-добри практики за нашите почви.

Доброволният документ може да бъде подписан от представители на общини, региони, частни или публични фирми и организации, неправителствени и филантропски организации, училища и образователни институции, както и от научни институции. Физическите лица също могат да подпишат Манифеста и да станат "Приятели на мисията "Почва".

Подписвайки Манифеста на мисията за защита на почвата, организациите и отделните лица могат да демонстрират своя ангажимент за опазване и възстановяване на здравето на почвата и да помогнат за изграждане на инерционен процес към по-устойчиво бъдеще.

Следващи стъпки

Манифестът ще бъде представен и в Комитета на регионите на 20 април 2023 г. в Тампере, Финландия.

Подписването ще бъде ознаменувано на първото издание на Европейски панаир на мисията "Почва" (European Mission Soil Fair), което ще се проведе през ноември тази година. Това ще бъде момент за повишаване на осведомеността относно важността на почвата, заинтересованите страни да обменят добри практики и да направят равносметка на извършените досега изследователски дейности. Също така ще бъде създаден специален уебсайт, който да служи като гише за допълнителна информация и действия.

Контекст

Почвите в Европа ни осигуряват основата за нашето производство на храни, както и основни услуги на екосистемите, като поддържане на чиста вода, улавяне на въглерод и процъфтяващи местообитания за биоразнообразие. Въпреки важността им, около 60 на сто от почвите в Европа се считат за "нездравословни".

За да подобри състоянието на почвите и да продължи да предоставя тези жизненоважни услуги, през 2021 г. Европейската комисия създаде мисиите на ЕС с цел да осигурят осезаеми резултати за научни изследвания и иновации, политика и практика до 2030 г.

Чрез своите екологични цели Общата селскостопанска политика (ОСП) 2023-2027 г. гарантира спазването на правилата за защита на почвата и насърчава земеделските производители да предприемат допълнителни стъпки за подобряване на управлението на почвата. Синергиите между ОСП и мисията "Почва" ще бъдат напълно използвани, например чрез разширяване на решенията, разработени в рамките на мисията чрез ОСП.