Европейската сметна палата (ЕСП) съобщи, че започва проверка дали Европейската комисия ефективно защитава финансовите интереси на ЕС срещу нарушения на върховенството на закона. Проверката ще обхване България и още пет държави от ЕС.

Ще бъдат оценени предприетите от ЕК стъпки, с които се следи държавите да получават финансиране от ЕС, само ако зачитат върховенството на закона. Проверката ще обхване разходите по политиката на сближаване и финансирането за възстановяване на икономиката от пандемията.

Нарушенията на върховенството на закона, като например липсата на разследване на корупцията или на независимост на съдебната власт, може да имат значителни финансови последици за ЕС и да доведат до злоупотреба с европейски средства, заявява ръководителят на проверяващия екип Анеми Туртелбум, цитирана в съобщението. Върховенството на закона е една от основните ценности на ЕС, пояснява палатата. Това означава, че законът се прилага еднакво към всички представители на обществото, че съдилищата работят независимо и безпристрастно, и че съществува разделение на властите.

ЕС е разработил правни и финансови възможности, както и средства за проследяване на прилагането на принципите на върховенството на закона. Те включват механизма за сътрудничество и проверка, производствата за установяване на неизпълнение на задължения (т. нар. наказателни процедури) и годишните доклади за върховенството на закона, се допълва в съобщението.

През 2020 г. ЕС въведе правила за обвързване на бюджетните разходи със състоянието на законността. При установяване на сериозни нарушения на върховенството на закона правилата предвиждат достъпът на държавите до финансиране от ЕС да бъде спрян, намален или ограничен. Тези мерки досега са използвани само за Унгария, за която ще бъдат спрени 55 процента от предвидените европейски средства, пояснява палатата.

Предстоящата проверка ще обхване три различни области за защита на финансовите интереси на ЕС от нарушения на принципите на правовата държава - прилагането от страна на ЕК на новите бюджетни правила, приложимите правила за фондовете по политиката на сближаване и правилата по механизма за възстановяване и устойчивост (средствата за икономическо възстановяване от пандемията). Ще бъдат проверени също Гърция, Италия, Унгария, Полша и Румъния.

ЕСП пояснява, че ЕК отговаря за установяването и отстраняването на възможни нарушения на върховенството на закона в държавите от ЕС. Съветът на ЕС трябва да одобри защитните мерки, предложени от ЕК за преодоляване на недостатъците. Комисията има правомощия да спре възстановяването на разходи в областта на сближаването, ако правилата не са били спазени.