Междупартийна група от законодатели в Европейския парламент издаде съвместен призив за създаване на амбициозна "Европейска синя сделка" за защита на водните ресурси от климатичния стрес и насърчаване на производството на енергия от моретата и океана. Синята сделка на ЕС би допълнила целите на Европейската зелена сделка чрез устойчиво управление на водоснабдяването, обясняват от европейското издание Euractiv.

"Водата е основен ресурс, който поддържа живота на земята, нашите екосистеми и икономика", се казва в писмото, подписано от междупартийна група от евродепутати. Те обаче предупреждават, че Европа все повече се сблъсква с водни предизвикателства, които изискват незабавно внимание, като казват, че "въздействието на изменението на климата, урбанизацията, индустриализацията и селскостопанските практики са оказали огромен натиск върху нашите водни ресурси".

"Сушите и наводненията от това лято в цяла Европа бяха още едно ярко напомняне, че се нуждаем и трябва да предприемем незабавни действия във всяка държава-членка и на ниво ЕС", каза Перниле Вайс, датски десноцентрист, депутат, който председателства Групата по водите (Water Group) в Европейския парламент.

"Да не правим нищо ще ни струва много повече в дългосрочен план, отколкото инвестирането в устойчивото управление на водата", добави тя в изявление, призовавайки за "холистична" стратегия за справяне с проблемите с водата в различни сектори като селско стопанство, околна среда, промишленост, енергетика и битови нужди.

Синя икономика

Стратегията на ЕС за водите би обхванала също така наречената "синя икономика", която включва индустрии, базирани на океана и моретата и крайбрежието, както и офшорни възобновяеми енергийни източници, като вятърната и приливната енергия от вълните.

Европейската комисия казва, че енергията на океана е незаменима за постигане на целите на ЕС в областта на климата, но секторът е изправен пред предизвикателства, свързани с ограниченото морско пространство и потенциалните въздействия върху околната среда, според скорошен доклад на Европейската сметна палата.

В същото време евродепутатите предупреждават, че зеленият и цифров преход на Европа поставя допълнителен натиск върху водните ресурси, цитирайки "водоемки сектори като полупроводници и производство на водород", които се насърчават на ниво ЕС, без да се отчита тяхното въздействие върху водните ресурси .

"Ключовите сектори на икономиката са склонни да се възползват от целеви фондове, но един съществен аспект от техните вериги за стойност остава забравен: водата. Реалността обаче е, че преминаването към беземисионна икономика просто не може да се случи без това", се посочва в писмото.

Умни решения за водните ресурси

За да се справят с тези многобройни проблеми, евродепутатите призовават за назначаването на специален заместник-председател на Европейската комисия, който да се занимава с водната сигурност и устойчивост. Крайната цел, добавят те, е да се създадат "интелигентни по отношение на водата законодателства", за да се постигне общество, в което "ценността на водата се признава и разбира".

"Водата е нашият най-ценен ресурс. Европа трябва да признае значението на водата във всички свои политики и това изисква амбициозна стратегия, равна на Европейската зелена сделка", каза Пиетро де Лото, координатор по Синята сделка на ЕС в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). "Европейското гражданско общество е готово да допринесе за това и имаме удоволствието да обединим усилията си с членовете на Европейския парламент, които споделят нашата амбиция. Време е за Синя сделка на ЕС!", призовава той.

3e-news.net