Ако регионът на Югоизточна Европа има достъп до природен газ на цени, сравними с тези в Западна Европа, може да се пестят около 4 милиарда евро годишно от сметките за природен газ. Това каза ръководителят на отдел за мрежи и регионални инициативи, Генерална дирекция "Енергетика" към Европейската комисия Катарина Сиков-Магни по време на днешната среща на председателите на комисиите по енергетика на националните парламенти в НДК.

По думите й Европа все още е в значителна степен зависима от един източник на доставка на природен газ, което води до по-високи цени за потребителите - гражданите и промишлеността.

Сиков-Магни посочи, че реализацията на интерконектора между България и Гърция, конектора между България и Сърбия, както и изграждащия се в момента коридор "Брула", който свързва България, Румъния, Унгария и Австрия, са от голямо значение за постигане на диверсификация на източниците в региона.

Енергийната инфраструктура в Европейския съюз, сигурността на доставките, прехода към чиста енергия в Европа и пазарната интеграция на възобновяемите енергийни източници са важните теми, по които България работи активно, каза при откриването на конференцията председателят на Народното събрание Цвета Караянчева.

Тя добави, че ключови въпроси по време на българското председателство са изграждането на стабилен енергиен съюз, законодателните предложения от пакета "Чиста енергия за всички европейци", целите за възобновяемите енергийни източници до 2030 г., както и осъществяването на поетапен и икономически обоснован преход към нисковъглеродна икономика.

Караянчева също смята, че осъществяването на всички проекти за по-добър достъп на природен газ в региона ще помогне да се достигнат цените в Западна Европа.