Европейската централна банка (ЕЦБ) предупреждава, че всички са изправени пред нарастващи рискове за стабилността си - от институциите, които отпускат заеми, през правителствата до домакинствата, на фона на влошаващите се икономически перспективи и борбата с рекордната инфлация. Това се казва в доклада на ЕЦБ "Преглед на финансовата стабилност", който беше огласен днес.

Притиснати от разходите си за живот, хората все по-трудно обслужват дълговете си, а влошаващите се перспективи пред икономическия растеж в Европа застрашават корпоративните печалби, отбелязва ЕЦБ.

Домакинствата и фирмите са изправени пред много предизвикателства, включително влошаване на икономическите перспективи, по-висока инфлация и по-строги финансови условия, се посочва в доклада на институцията, публикуван на сайта й.

Намалената пазарна ликвидност повишава риска от хаотични корекции на цените на активите, които биха могли да поставят на изпитание устойчивостта на инвестиционните фондове. Правителствата трябва да гарантират, че подкрепата за уязвимите сектори е целенасочена и не пречи на нормализирането на паричната политика, отбелязват експертите на ЕЦБ.

Рисковете за финансовата стабилност в еврозоната се увеличават на фона на рязко покачващите се цени на енергията, повишената инфлация и ниския икономически растеж, сочи ноемврийският "Преглед на финансовата стабилност" на ЕЦБ.

Същевременно финансовите условия се затягат, тъй като централните банки предприемат действия за ограничаване на инфлацията, пише БТА.

"Хората и фирмите вече усещат въздействието на нарастващата инфлация и забавянето на икономическата активност", отбелязва вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос.

"Нашата оценка е, че рисковете за финансовата стабилност се увеличават, а настъпването на техническа рецесия в еврозоната е все по-вероятно", обявява той.

Предизвикателствата, пред които е изправен корпоративният сектор, се увеличават в условията на по-високи производствени разходи, сред които и за енергийни продукти. Очаква се печалбите на фирмите да намалеят с увеличаването на разходите за привличане на финансови ресурси.

"Ако икономическите перспективи продължават да се влошават, не е изключено да нарасне честотата на корпоративните фалити, особено сред енергоемките фирми", се казва в доклада на ЕЦБ.

Инфлацията, както и нарастващите сметки за природен газ и за електроенергия, засягат неблагоприятно и домакинствата, като намаляват покупателната им способност и потенциално ограничават възможностите им за погасяване на заеми. Особено засегнати са домакинствата с по-ниски доходи, които по принцип харчат по-голяма част от доходите си за енергия и храна.

Тъй като за фирмите и домакинствата става все по-трудно да обслужват дълговете си, в средносрочен план банките може да се сблъскат с по-големи загуби по кредитите, които са отпуснали.

Въпреки че напоследък в банковия сектор се наблюдава възстановяване на рентабилността на фона на повишаването на лихвените проценти, налице са начални признаци за влошаване на качеството на активите, което може да наложи необходимостта от заделянето на по-големи провизии от страна на банките, отбелязват експертите на ЕЦБ.