Очаква се през идната седмица лидерите на страните от Европейския съюз да призоват за хармонизиране на законодателството, свързано с обявяването в несъстоятелност на фирми, както и с корпоративния данък в рамките на общността. Мерките целят да привлекат повече частен капитал към процеса по преминаване на ЕС към възобновяема енергия, наред с дигитализацията на европейската икономика.

Това съобщи Ройтерс, която се базира на проектозаключенията от срещата на върха на лидерите на ЕС, насрочена за 17-18 април.

Лидерите ще призоват още за развитие на европейски пазар за секюритизация и за по-добър надзор на участниците на трансграничния финансов пазар, предаде и БТА.

Необходимо е и бързо подобряване на начините за инвестиране в акции на компании в целия ЕС и създаване на прост трансграничен спестовен продукт за инвеститори на дребно, пише още в проектозаключенията.

Европейската комисия изчислява, че ЕС се нуждае от около 650 милиарда евро (706,5 милиарда долара) на година под формата на частни средства до 2030 г., за да успее преходът от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници, както и за създаване на по-дигитална икономика.

Без мерките, посочени в проектозаключенията, ще бъде трудно за европейските страни да привлекат подобни суми, тъй като инвеститорите намират пазара в САЩ за по-добре организиран, по-малко сложен и по-ликвиден от този в Европа.