През първите четири дни от отминалата третата седмица на януари цените на електроенергията на всички електроенергийни пазари в Европа, в това число и при търговията в сегмента "пазар ден напред", спаднаха.

Дали това е край на наблюдаваните по-високи стойности в началото на настоящата 2021 година е трудно да се каже. Експерти на различните пазари се наемат да предричат точно това. Все пак януари месец не е свършил, а предстоят и трудно предвидимите и често носещи изненади февруари и март.

Малко по-високите температури доведоха до намаляване на търсенето, което заедно с по-високото производство на енергия от възобновяеми източници благоприятства за понижение на цените. С ден за доставка 21 януари всички пазари от този сегмент, с изключение на Австрия, регистрираха спад. Освен това, тогава е отчетена и най-ниската дневна и почасова цена за годината досега. Спад бе отчетен и на фючърсите за газа и въглеродните емисии.

Колкото до фючърси на електроенергия на основните европейски фючърсни пазари на цените за второто тримесечие на 2021 г. и за 2022 г. от сесията от 20 януари се увеличиха спрямо тези от петъчната сесия - 15-ти януари. Поне такава е общата картина, като се изключи незначителния спад при някои страни.

3е-news.net

Новата седмица

Тенденцията за спад на цените на европейските електроенергийни борси се ограничи до Гърция, Сърбия и България. Това са единствените три страни в сегмента "пазар ден напред", които стартират новата седмица със стойности 50 евро за MWh.

През новата седмица някои от пазарите, като например Испания, България, Сърбия, Гърция стартират първия ден от последната седмица на месец януари 2021 г. и с понижение от около 20 евро за MWh. За сравнение, цената с ден за доставка 18 януари или миналия понеделник, на испанската борса бе 82.08 евро, а на българската 68.72 евро за MWh. Сега тя е съответно 59.42 евро за MWh и 48.82 евро за MWh, сочи статистиката на energylive.cloud.

С около 10 евро е по-ниска стойността и в Румъния и Италия, а за други страни като Австрия и Франция намалението е с около 5-6 евро за MWh, докато в Германия, Белгия, Нидерландия се наблюдава увеличение от около 4 до 5 евро за MWh.

Търсенето на електроенергия

През миналата седмица се наблюдаваше повишение на средните температури в някои страни, което е причина за спад на търсенето на електроенергия. Най-голям спад с 5.7% в търсенето е регистриран през първите три дни на миналата седмица на пазарите на Франция и Португалия. На италианския пазар, обаче, търсенето се е увеличило с 2.5% през този период. За България предстои да научим данните, но е логичен спад при увеличение на температурите до 12 градуса по Целзий.

Заради медийния шум 22 януари се превърна в необикновен ден за българския електроенергиен пазар. Причината - техническа грешка, предизвикала спирането на единия от блоковете на АЕЦ "Козладуй". Търсенето в конкурентния сегмент "в рамките на деня" стигна рекорд - изтъргуваното количество е 18171,1 MWh с ден на доставка 22.01.2021 г. , а среднопретеглената цена остана на ниво от малко над 100 лв. за MWh. При "ден напред" в сутрешните часове бе регистрирана за кратко цена от малко над 137 лв. за MWh, но впоследствие пазарът се успокои.

За БНЕБ, подобно на другите европейски електроенергийни борси първите четири дни (18 - 22 януари) се характеризират с по-високи цени - с до 20 евро за MWh. През втората половина от седмицата стойността намалява, за да спадне до 38.33 евро за MWh с ден за доставка 24 януари. Съответно с първия работен ден от последната януарска седмица цената се повишава до 48.82 евро за MWh. И все пак стойностите, постигнати с ден за доставка 25 януари за пазарите на Сърбия (42.11 евро за MWh), Гърция (45.7 евро за MWh) и България (48.82 евро за MWh) остават най-ниски. Най-високи са цените с ден за доставка 25 януари за Швейцария (64.87 евро за MWh), Чехия (63.74 евро за MWh) и Полша (63.21 евро за MWh), следвани от Белгия, Франция, Германия.