През последните години технологичният сектор и машиностроенето се развиват много добре в България. Това е положително, защото показва, че редица български компании са се включили в износа от страната, печелейки пазарни позиции и възможности за развитие. Най-добър износ се отбелязва при електрониката и електротехниката, както и продуктите на машиностроенето. Основен фактор при износа преди в България бяха горивата. Това каза Веселин Илиев, главен директор Външноикономическо сътрудничество в БСК, цитиран от Инвестор.

Продуктите, изнасяни от България са междинни, които служат за изготвянето на цялостен продукт. В този случай добавената стойност не остава в България. Разходите за направата на тези продукти са високи, добавената стойност - ниска, посочи Илиев. Именно това е фактът, който пречи до голяма степен на развитието на българската икономика. 

Като друг проблем за България гостът посочи недостига на работна ръка. Илиев коментира и ниските заплати в страната.

Работната ръка не успява да се развива в България и търси възможности в чужбина. От друга страна - много предприемачи в страната твърдят, че мащабът на дейността им е такъв, че те изразходват много време, уреждайки дейностите си с държавна или общинска администрация, спазване на процедури. Тези процеси са много по-добре организирани в други държави.

Илиев добави, че има нужда българските производители да се научат как да изнасят продукти на глобални пазари.

Развитието на икономиката на България преминава през това българските производители да се включат в глобалните вериги на доставчиците. Когато това се случи, те вече ще имат възможност да изнасят и на самостоятелни пазари.