Кооперирането е възможност за създаване на средна класа на село и ще възроди България, заяви в интервю за БТА председателят на Областния съюз на земеделските кооперации в Силистра Кирил Боянов. А това изисква приемането на нов Закон за кооперирането,неговото реално икономически и административно подкрепяне от държавата с цел преодоляване на сблъсъка между малки и големи и създаване на средна класа на село, посочи той.

Икономическият интерес към земята расте, смятат специалисти, сред които е Кирил Боянов, който е аграрикономист. Според него интересът към българската земя е заради благоприятното разположение на страната в умерено континенталния пояс. Въпреки глобалното затопляне на планетата, у нас има граници между четирите годишни сезони, обяснява Боянов. Богатото разнообразие на типовете почви и тяхното естествено плодородие, в съчетание с благоприятния климат, са предпоставка за диверсификация при отглеждането на културите в различните региони на страната, отбелязва той.

Използването на българската земя като средство за производство поражда и голяма отговорност пред земеделския бранш по отношение нейното икономически оправдано целево използване, но и съхранение на нейното плодородие, смята Боянов. Използването на нови технологии с оглед земята да ражда блага за хората не отменя грижата на човека да я облагородява и да увеличава нейното плодородие в интерес на следващите поколения, допълни той.

Заедно с тази биологична потребност нараства икономическият интерес за получаване на доходи от тази земя, посочи Боянов. Според него с влизането на България като равноправен член на ЕС и приетата директива за движение на хора, стоки, капитали и субсидиите от ЕС, стимулиращи не само биологичното, но и икономическото използване, има интерес към земята. Тези субсидии и евросредства ускориха динамиката на пазара на земята и днес тя се оказа много привлекателна, атрактивна и печеливша стока, отбеляза експертът.

Само в района на Добруджа към този момент има изкупена над 2.8 милиона декара земя от чужденци, подчерта Боянов. Доходите, получени от арендуването и преарендуването на земята, са потвърждение за този икономически интерес, допълни той.

По думите му земеделските производители очакват скоро проектът за нов Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи да се внесе и приеме от Народното събрание.