България изпълнява основните критерии за влизане в еврозоната, но има множество структурни реформи, които все още не са осъществени. Цялата икономическа политика на страната се нуждае от реформи. Изостаналостта на България не спира, а напротив - дистанцията от страната преди нея, се увеличава. Това каза проф. Димитър Иванов, международен икономист и консултант, в студиото на телевизия "Блумбърг".

Проф. Иванов коментира предложените реформи в еврозоната от френския президент Макрон, които целят стабилизиране и намаляване на рисковете. Според него, в пакета реформи, който Макрон е предложил, се съдържат искания за създаване на цялостна система за застраховане на европейските депозити, хармонизация и координиране на данъчните законодателства, засилване на стабилизационния механизъм на еврозоната и др.

Проф. Иванов е категоричен, че неприемането на този пакет от страните-членки на ЕС говори именно за нарастващите конфликти в еврозоната.

Икономистът смята, че България би трябвало да изчака да стане ясно какви ще са новите принципи на еврозоната, преди да подаде кандидатурата си за присъединяване.

Според него, в последните години световната търговия се движи с добри темпове и се наблюдават стабилни нива на растеж.

"Търговските войни са нов и много важен елемент в международните отношения. Проблемите, които се появяват в следствие на решенията на американската администрация и политиката на управление на президента Тръмп, не са икономически", посочи още проф. Иванов.

Според него, американският президент Тръмп се опитва чрез двустранни решения да реши един многостранен проблем. Икономически погледнато, Тръмп се опитва да намали търговския дефицит на САЩ чрез налагане на мита. Но този проблем САЩ нямат само с Китай, а с много повече държави.

"От икономическа гледна точка - това решение не е ефективно, но Тръмп търси нещо отвъд икономиката. Китай се превърна в най-голямата световна търговска нация. Страната зае водещи позиции при формирането на една нова световна инфраструктура. Всичко това сериозно обезпокоява САЩ. Това се явява основният мотив на американския президент - търсенето на предимство в борбата за икономическо, военно и техническо преимущество в света", анализира още експертът.