Европейската комисия предложи днес да бъде осъвременено законодателството на ЕС от 2006 г. за батериите, за да се улесни постигането на целите за опазване на околната среда до 2050 година, предаде БТА.

Батериите, предлагани на пазара в ЕС, трябва да станат високоефективни и безопасни, да се произвеждат с възможно най-малко въздействие върху природата, като се използват суровини, получени при пълно зачитане на правата на човека, както и на социалните и природосъобразните изисквания, се отбелязва в съобщение на комисията. Батериите трябва да бъдат дълготрайни и безопасни, и да подлежат на преработка, от която в икономиката да се връщат производствени материали, допълва ЕК.

Комисията предлага задължителни изисквания за всички батерии в ЕС (промишлени, за електрически превозни средства, преносими). ЕК настоява при производството на батериите употребата на опасни вещества и преработени материали да бъде ограничена и това да води до ниско въглеродно замърсяване, до висока производителност и трайност.

Отбелязва се, че от 1 юли 2024 г. на пазара могат да бъдат продавани само батерии за промишлени цели и за електрически превозни средства, за които има данни за равнището на въглеродно замърсяване. Комисията предлага да се установят нови изисквания и цели за съдържанието на преработени материали в батериите и за събирането, обработката и повторната им обработка, след като излязат от употреба.

Според комисията е необходимо събирането на стари малки батерии да нарасне от 45 на сто, на 65 процента през 2025 г. и на 70 на сто през 2030 година. Промишлените и автомобилните батерии трябва да бъдат събрани изцяло, препоръчва ЕК. Всички събрани батерии трябва да бъдат преработени, като се извличат основно кобалт, литий, никел и олово.

Комисията отбелязва, че след преработка батериите могат да послужат за системи за съхранение на енергия или при развитието на електрически мрежи. ЕК предлага чрез нови технологии да се проследява движението на големите батерии през целия им жизнен цикъл.

Търсенето на батерии нараства бързо и се очаква да се увеличи 14 пъти до 2030 г., отбелязва ЕК. Търсенето ще доведе до повишена нужда от суровини, пояснява комисията.