Европейската комисия приветства съгласието, постигнато тази сутрин от министрите на икономиката и на финансите на държавите от ЕС за мерки за опростяването на правилата за ДДС върху продажбите на стоки онлайн.

Новите правила ще осигурят въвеждането на новите мерки за ДДС за електронната търговия, договорени през декември 2017 г. и ще влязат в сила през януари 2021 година. Очаква се държавите в ЕС да възстановят загубите от данъчни приходи в тази област, възлизащи на пет милиарда евро годишно. До 2020 г. се предвижда тази сума да достигне седем милиарда евро, отбелязва ЕК в своето съобщение.

Дружествата от държави извън ЕС, включително фирмите, които използват складове или т. нар. логистични центрове в ЕС, могат да продават стоки на потребителите онлайн. За данъчните власти често може да бъде трудно да съберат дължимия върху тези стоки ДДС, пояснява ЕК.

По силата на новите мерки, когато онлайн пазарите способстват за продажбата на стоки на стойност до 150 евро от дружества извън ЕС, те действат като продавач за европейските потребители. Същите правила ще се прилагат и когато дружества извън ЕС използват онлайн платформи за продажба на стоки, независимо от тяхната стойност, от т. нар. "логистични центрове" (складове) в ЕС, като така данъчните власти ще могат да изискват ДДС върху такива продажби. Онлайн платформите ще трябва да водят отчетност за продажбите на стоки или услуги, извършвани от дружествата, които използват платформите.

Правила определят кога онлайн пазарите способстват за такива доставки, в зависимост от това дали те определят реда и условията на доставката и дали участват в плащането или поръчването и доставянето на стоките. В правилата се посочва подробно каква отчетност трябва да водят платформите, които способстват за доставките на стоки или услуги за потребители в ЕС.

От 2021 г. се предвижда всички дружества, които продават стоки онлайн, да разполагат с нова система на ДДС. С помощта на електронен бизнес портал за ДДС онлайн търговците ще могат да изпълняват своите задължения по ДДС на собствения им език. Без този портал търговците щяха да бъдат длъжни да се регистрират по ДДС във всяка държава от ЕС, в която възнамеряват да продават, уточнява комисията.

Новите правила за ДДС ще се прилагат от 1 януари 2021 годна, като държавите в ЕС ще трябва да ги въведат в националното си законодателство до края на 2020 година. ДДС е основен и все по-значителен източник за бюджета на ЕС, като през 2015 г. от този данък са събрани над един трилион евро - седем процента от БВП на Общността, се посочва в съобщението.