Европейската комисия /ЕК/ представи днес план за действие, чиято цел е да подпомогне европейската социална икономика, за да може тя да използва собствения си икономически потенциал за създаване на работни места, както и приноса си за икономическото възстановяване и за екологичния и цифровия преход, съобщи БТА. 

Субектите на социалната икономика поставят на първо място социалните и екологичните цели, като реинвестират по-голямата част от печалбата си. В Европа съществуват 2,8 милиона такива организации, в които работят 13,6 милиона души. Те обхващат разнообразни сектори - от социални услуги и рециклиране до кооперативи и социални предприятия.

Еврокомисията предлага действия в три области - създаване на подходящи условия за просперитет на социалната икономика, откриване на възможности за създаване и разрастване на организациите на социалната икономика и гаранции за признаването на социалната икономика и нейния потенциал.

За постигането на тези цели Комисията ще предложи през 2023 г. препоръка до Съвета относно развитието на рамковите условия на социалната икономика. Тя ще публикува също насоки за страните членки относно данъчните рамки за организациите на социалната икономика и ще улесни достъпа до насоки за държавната помощ. Планът за действие има за цел също така да подобри добрите практики в областта на социално-отговорното възлагане на обществени поръчки и да насърчи насочването на социалната икономика извън границите на ЕС.

"Предлаганият план за действие преодолява пропастта между нашата социална икономика и подкрепата, от която тя се нуждае, за да процъфтява и да допринася още повече за нашите общества", заяви вицепрезидентът на ЕК Валдис Домбровскис при представянето на плана. "Благодарение на силните си местни корени социалната икономика представя локални решения за много глобални предизвикателства", допълва еврокомисарят по работните места и социалните права Никола Шмит.

Структурите от социалната икономика трябва да ползват подкрепа за развитието на предприятията, които да започнат и да развиват своята дейност, както и за да извършват преквалификация и повишаване на квалификацията на своите работници. За периода 2021-2027 г. Комисията се стреми да увеличи подкрепата си над прогнозните 2,5 милиарда евро, заделени за социалната икономика през предходния период.

Наред с други действия, през 2023 г. Комисията ще открие нов портал на ЕС за социална икономика, за да се гарантира, че там ще може да се намери на едно място цялата информация относно финансирането, политиките, обучението и инициативите на ЕС. През 2022 г. пък ще бъдат пуснати нови финансови продукти по програмата InvestEU и ще бъде подобрен достъпа до финансиране. През 2022 г. Комисията ще създаде и Европейски експертен център за социални иновации.