Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки и услуги, които ЕК и институциите на ЕС предоставят на европейските държави и на гражданите по време на криза, предаде БТА.

Според комисията пандемията е показала, че ДДС, начисляван върху някои сделки, се превръща в разход при възлагането на обществени поръчки и оказва натиск върху ограничените бюджети. Комисията предлага данъкът да отпадне за услуги и стоки, свързани с реакция при кризи, като природни бедствия и извънредни обстановки в областта на общественото здраве. Ако предложението бъде прието, ЕС ще може да се снабдява със стоки и услуги без ДДС при извънредна обстановка.

Предлага се данъкът да не бъде начисляван за изследвания, лабораторно оборудване, лични предпазни средства, палатки, походни легла, дрехи и храна, оборудване за търсене и спасяване на хора, спасителни жилетки и надуваеми лодки, антибиотици, противоотрови, лечения при радиационно облъчване, таблетки йод, кръвни изделия, устройства за измерване на йонизиращото лъчение, създаването на стратегически запаси от стоки, лицензи в производството на лекарства.

Предвижда се предложението да бъде оценено от Съвета на ЕС и Европейския парламент, и, ако бъде прието, да се прилага със задна дата от 1 януари 2021 година.