Първата група от правила за прилагане на таксономията на ЕС за устойчиво финансиране бяха представени снощи от Европейската комисия. Посочени бяха и подробни технически критерии, на които компаниите трябва да отговарят, за да спечелят екологичен етикет за инвестициите си в Европа. Правилникът за таксономията въвежда система за етикетиране на инвестиции, която може да насочи стотици милиарди средства към индустрии и компании, които печелят "устойчив" етикет за цялата или част от тяхната дейност, предаде Euractiv.

Правилникът обхваща 13 сектора, включително възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), транспорт, горско стопанство, производство, сгради, застраховане и дори изкуства, които заедно представляват близо 80% от емисиите на парникови газове в ЕС, обясняват от Европейската комисия.

Решението относно газа и ядрената енергия, двата най-противоречиви аспекта на таксономията, беше отложено и ще бъде разгледано отделно.

"Таксономията описва кои икономически дейности са в съответствие с Парижкото споразумение" и нейната цел да ограничи глобалното затопляне до 1,5° C, каза Владис Домбровскис, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за икономиката. Той ще направи своята част, като "помогне на компаниите и инвеститорите да разберат дали техните инвестиции и дейности са наистина зелени", каза Домбровскис.

Накратко, "той сортира зелените вложения от фалшивите зелени намерения", добави зам.-председателят на ЕК.

"Днешните нови правила променят играта във финансите", заяви Мейред Макгинес, комисар по финансовите услуги на ЕС, която посочи, че "са необходими значителни инвестиции", за да се постигнат климатичните цели на ЕС. Всъщност за постигането на целта на ЕС за климата до 2030 г. ще са необходими 350 милиарда евро инвестиции всяка година, според Комисията. И всички компании трябва да могат да допринесат, дори тези, които все още не са 100% зелени, каза Макгинес.

Природният газ и ядрена енергия не са включени в зелените инвестиции

За енергетиката таксономията определя два ключови прага:

- Нисък праг от 100gCO2/kWh, под който технологиите за производство на енергия обикновено се считат за "устойчиви". Това изключва въглищата и газа да бъдат етикетирани като зелени, дори ако са оборудвани с технология за улавяне и съхранение на въглерод.

- По-високият праг, определен на 270gCO2/kWh, който определя енергийните технологии, за които се счита, че пораждат "значителни вреди" на околната среда.

След разгорещени спорове природният газ и ядрената енергетика останаха извън днешните предложения. Държавите-членки на ЕС и законодателите в Европейския парламент бяха заплашили да наложат вето върху по-ранен проект, тъй като не считат газа за преходно гориво.

"Решение за включването им може да бъде представено през юни, заедно с втора партида от правила за прилагане, занимаващи се с "преходни" дейности", заяви Домбровскис.

"И ние също така ще разгледаме отделно законодателно предложение - отделен регламент - за да видим как да гарантираме ролята на газа при отдалечаване от въглищната индустрия", добави комисарят.

Той уточни, че по отношение на ядрената енергия, експертите от ЕС в момента преглеждат безопасността на манипулациите с ядрени отпадъци и в зависимост от тази оценка, атомната енергия може да бъде включена в предложението от юни.

Реакцията на газовия бизнес

Газовата промишленост приветства решението на ЕС да излезе с отделно законодателство относно газа, като каза, че този ход представлява "възможност да се продължи по-нататък в борбата с изменението на климата". Междувременно правилата, които обхващат инвестициите във водород и биометан, ще помогнат на ЕС да даде началото на своите климатични цели, смятат от търговската асоциация Еврогаз (Еurogas).

"Европейската комисия работи бързо, за да включи газовите технологии, необходими за принос към енергийния преход и декарбонизация, като водород и неговите инфраструктурни мрежи, анаеробно разграждане, биометан и централно отопление", каза Джеймс Уотсън, генерален секретар на Еврогаз.

Биоенергията и горите са включени в таксономията

Относно включването на секторите на земеделието в зеленото финансиране, Комисията реши да "изчака, докато реформата на Общата селскостопанска политика приключи", заяви Макгинес, изразявайки надежда, че правилата там могат да бъдат актуализирани "до края на тази година". Горското стопанство и биоенергията обаче са включени, добави тя, като каза, че правилата там ще бъдат актуализирани в съответствие с предстоящата стратегия на ЕС за горското стопанство и преработената директива за възобновяемата енергия, която също ще бъде внесена през юни.

Биоенергията се счита за въглеродно неутрална спрямо настоящите правила на ЕС - нещо, което според природозащитниците насърчава изгарянето на нарастващи количества дървесина за производство на електроенергия.

"Ние просто не можем да си позволим да губим повече време, обсъждайки устойчивостта на фалшиви решения като изкопаеми газове, ядрена енергия и изгаряне на дървета за енергия", каза Силвия Пасторели от Грийнпийс. "Зеленото финансиране не може да бъде спасително средство за замърсителите. Трябва да се съсредоточи върху възстановяването на горите и внедряването на истински възобновяеми енергийни източници", каза тя.

В България също е възприета тази идея, че изгарянето на дърва е част екологичните политики на ЕС и това дори се счита за биогориво според статистическите данни. Масово хората в малките населени места у нас се топлят именно на дърва.

3e-news.net