В България вече не се наблюдават икономическите дисбаланси, отчетени през миналата година. Това се посочва в зимната оценка на Европейската комисия за икономиките и реформите в държавите от ЕС.

Основните дисбаланси, за които ни критикуваше ЕК, са високата степен на междуфирмената задлъжнялост и високото ниво на лошите кредити на банките. От ЕК ни критикуваха също за редица несъвместимости с европейското законодателство и лошото управление на държавните фирми.

Заместник-председателят на ЕК Валдис Домбровскис и еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони посочиха България като положителен пример за целия ЕС на пресконференция при представянето на данните. Домбровскис отбеляза, че нашата страна показва положително развитие, отчита важен напредък и постоянен стремеж към постигането на добри резултати.

В доклада се отбелязва, че нашата страна показва чувствителен напредък в укрепването на финасовия сектор и решаването на въпросите от законодателно естество. Задлъжнялостта на дружествата и лошите кредити намаляват, добавя ЕК. Уточнява се, че все още у нас делът на лошите кредити е над средното равнище от седем на сто.

Сравнено с общите данни за ЕС, България е единствената страна, която успява да покаже чувствителен напредък по два от четири наблюдавани показателя за изпълнението на миналогодишните препоръки. Нашата страна показва "съществен напредък" в подобряването на управлението на държавните дружества. Като съществен се определя и напредъкът при осигуряването на стабилност за банките и повишаването на техния надзор.

Докладът показва, че у нас инвестициите в нова техника не целят внедряването на най-съвременните технологии и това ограничава производителността. Като недостатък е посочена и скоростта на реформите в областта на здравеопазването. България отчита ограничен напредък в прилагането на законодателството срещу прането на пари и насочването на икономическите инвестиции в областта на изследванията и изобретенията.

Домбровскис коментира, че вероятно изпълнението на изискванията за присъединяване към т. нар. чакалня на еврозоната е помогнало за преодоляването на макроикономическите дисбаланси у нас. Рекапитализацията на някои банки е сред въпросите, които остава да бъдат решени, добави той. Домбровскис допълни, че няма икономическа логика обменният курс на лева спрямо еврото да бъде променян, защото досега вече дълги години работи успешно.

По неговите думи с въвеждането на еврото може да се очаква много ограничена инфлация, както е било при последните държави, преминали към общата валута. Домбровскис отбеляза необходимостта обществото да получава ясна информация. Той допълни, че обществената подкрепа за еврото нараства с присъединяването към еврозоната, защото тогава хората оценяват общата валута.