ЕК не разреши увеличаване на поливните площи у нас - стана ясно след комуникация между Комисията и българското земеделско министерство, за което съобщи БНР. Ще бъдат допустими инвестиции само в съществуващите до момента напоителни инсталации.

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува за ново (второ) обществено обсъждане подмярката за инвестиции в напояването (насоки за кандидатстване по "Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство" по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.)

Това стана възможно веднага след финализиране на преговорите със службите на ЕК по отношение на обхвата и възможностите на планираните инвестиции.

 

Общият бюджет на процедурата е близо 98 млн. лева. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е малко над 29 000 лв., а максималният - малко над 880 000 лв. Финансовата помощ за одобрените проектни предложения е до 50% от общия размер на допустимите разходи. 

Целта на тази процедура е земеделието у нас да стане по-конкурентно като се подобри ефективността при потреблението на вода за напояване.

Допустими кандидати са регистрирани земеделци и признати групи или организации на производители в секторите "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство" и "Етеричномаслени и медицински култури".

Предимство ще имат проекти на кандидати, които до момента не са финансирани по подмярка 4.1, и такива, които са до 40-годишна възраст.

В преговори със службите на Европейската комисия българските власти поискаха пренасочване на средства към бюджета на подмярка 4.1 с цел обявяване на целеви прием и разширяване на напояваните площи.

Брюксел обаче не даде разрешение за това и препоръча, че допустими са инвестиции в съществуващи напоителни инсталации или в елемент от напоителната инфраструктура само в рамките на напояваните площи. И че няма да бъдат допустими инвестиции, водещи до увеличение на напояваната площ.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 16 август