Все още в Европейската инвестиционна банка (EИБ) от настоящото редовно правителство на България не е получено официално ново предложение, въз основа на решение, взето от правителството, кой е номиниран да бъде избран за член на борда на директорите на банката. Това каза Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ, в интервю за БТА и в отговор на въпрос дали има информация, че бившият заместник-финансов министър Виолета Лорер ще бъде новият член на борда на директорите.

Това е решение на всяка една държава членка, на правителството, по предложение на министъра на финансите на всяка държава, да предложи кои да бъдат избрани за представители на държавата в Съвета на директорите (борд на директорите) на ЕИБ, обясни Павлова. Тя каза, че по тази процедура от настоящото българско правителство все още такова уведомление не е постъпило в банката.

Павлова припомни, че ЕИБ като европейска банка е собственост на държавите членки на ЕС, които са нейни акционери с определен размер на дяловете, а управленската структура на банката включва няколко ключови органа.

Междувременно министърът на финансите Асен Василев каза, че Виолета Лорер сама е  оттеглила кандидатурата си заради вдигналия се голям шум и желанието й да не вреди на България. 

Асен Василев каза още, че новото предложени е Гергана Беремска - директор на дирекция "Международни финансови институции". Министърът уточни, че кандидатурата ѝ е пак негова.

Настоящото редовно правителство има възможност да вземе решение и да предложи нови членове в Съвета на директорите - основен и алтернативен, заяви Павлова.

Номинациите на служебния кабинет

За последните пет години член на Съвета на директорите от България беше Маринела Петрова, бивш заместник-министър на финансите, а алтернативният член (заместник) в борда на директорите беше Гергана Беремска. За номинацията на служебния кабинет, по информация на Павлова през април е било взето решение от Министерския съвет това да са Методи Методиев (тогавашен заместник-министър в Министерство на финансите) за член на борда на директорите и заместник отново Гергана Беремска.

Изборните органи в ЕИБ

В момента тече процедурата за избор на членове на Съвета на директорите или борд на директорите, както е по-известно в България, тъй като мандатът на настоящия състав на борда изтича сега на 16 юни, обясни Лиляна Павлова. Тя посочи, че съгласно устава и правилата на ЕИБ мандатът на Съвета на директорите е 5 години. На предстоящото заседание на министрите на финансите от ЕС - ЕКОФИН, в рамките на което ще се проведе и заседанието на Съвета на министрите гуверньори на ЕИБ, ще се разгледа и предложеният нов състав на Съвета на директорите на банката, който ще бъде избран този петък, каза Павлова.

Вицепрезидентът на ЕИБ уточни, че настоящата процедура не касае избор на членове на Управителния комитет на банката - нито президент, нито вицепрезиденти, а касае единствено процедура по избор на членове на Съвета на директорите.

Управителният комитет, чийто член е Павлова като вицепрезидент, е постоянният колективен управителен орган на банката, който се състои от президент и вицепрезиденти. Президентът се избира с мандат от шест години, а вицепрезидентите, които са 8, имат съответните мандати, но те се определят по различен принцип. Управителният комитет е органът за ежедневното управление на банката, който е базиран в Люксембург и който управлява банката, отчита се пред Съвета на директорите и Съвета на министрите гуверньори.

Във връзка с двете позиции, заети от български представители, Асен Василев обясни: "Няма заплащане за тази позиция (член на Съвета на директорите). Тук не става въпрос за позицията, която Лиляна Павлова заема, която е истинската позиция на България в банката, а става въпрос за позиция, която не е със заплащане от банката, която трябва четири пъти годишно да приема счетоводните отчети".