Заетостта на непълен работен ден се увеличава в Швейцария, като през 2017 година 1,7 милиона души са били назначени на работа за по-малко от 90 на сто от работното време, което се равнява на една трета от населението в активна трудова възраст. Това съобщи Федералната статистическа служба (OFS), цитирана от Швейцарската телеграфна агенция (СДА).

Това е втората страна с най-голяма частична заетост в Европа след Холандия (50,7 на сто).

На европейско равнище всеки пети работи на непълен работен ден.

В Австрия този дял е 28,7 на с то, в Германия - 28,2 на сто, във Франция - 18,8 на сто, в Италия - 18,7 на сто.

Най-малък е този дял в България (2,4 процента), следвана от Унгария (4,8 на сто) и Хърватия (5,6 на сто).

Навсякъде частичната работна заетост е по-голяма при жените, отколкото при мъжете.

Работата на непълен работен ден ще продължи да се разраства с развитието на услугите и цифровизацията, предупреждава Синдикатът Травай.Сюис (Travail.Suisse)

Частичната заетост има отрицателно отражение върху пенсионните осигуровки и намалява шансовете за издигане в кариерата, повишаването на заплатата или курсове за професионална квалификация.