Устойчивостта за Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е главна възможност за иновации, за растеж, за създаване на ценности в дългосрочен план, по това работим през последните седем години, каза Джордж Маргонис, изпълнителен директор на Филип Морис България по време международната конференция Green transition 2022: "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход", организирана от Dir.bg и 3eNews. 

Дългосрочният ни план включва различни аспекти - въздействието от нашите продукти (какво произвеждаме) и въздействието от нашите операции (как произвеждаме), поставили сме си краткосрочни и дългосрочни цели, полагаме усилия да преодолеем последиците от Ковид пандемията, от войната в момента. Трудно е, но това е дълго пътешествие, което е част от нашата историческа трансформация, отбеляза Джордж Маргонис. 

Филип Морис Интернешънъл реши да промени начина, по който работи, стремейки се да решим проблема с тютюнопушенето - има повече от 1 млрд. пълнолетни пушачи по света и този брой ще се запази до 2025 г., според данни на СЗО. Стигнахме до стратегическото решение да заложим на продукти, които са по-добра алтернатива за пълнолетните пушачи в сравнение с продължаващото пушене, на иновациите. Движим се в посоката разширяване на дейността ни към подобряване на качеството на живот и здравеопазването, като придобихме специфични компании - безспорно една изключително смела стъпка, коментира Маргонис. В разработването на бездимни продукти сме инвестирали 9 млрд. долара до момента, добави той. 

"Искаме да променим картината през следващите години." 

Маргонис наблегна и на инициативите във връзка с опазване на околната среда. И защото устойчивостта е нещо много голямо - се вглеждаме в нашето въздействие върху околната среда, нашите заводи, служителите ни, които карат автомобили, изхвърлянето на фасове на предназначените за това места. Има различни възможности за смекчаване на тези въздействия. Как обаче рамките за устойчиво развитие влияят върху хората? Защото когато казваме какво ще направим за другите, обикновено всеки мисли за своята компания, за своята организация, сподели генералният директор на Филип Морис България. 

Маргонист акцентира и на усилията по отношение на включването и многообразието. Работим в 116 държави - служителите ни са може би от 70-80 националности, като идеята е всеки човек, неависимо от пола си, националността, сексуалната ориентация, физическите способности да може да стане наш служител - пълно включване и голямо ударение върху многообразието, което е голям приоритет в ЕС, включително по отношение на квотите на членовете на управителните органи на фирмите. 

В България 70% от нашите служители са жени - 45% от тях на ръководни постове. Сега пък трябва да търсим обратната квота - колкото и да говорим за многообразие не трябва да залитаме в едната посока, отбеляза Маргонис.

В заключение изпълнителният директор на Филип Морис България каза, че всички тези промени влияят върху хората - започваш ги първо в собствената си организация, но се обръщаш и към обществото. Инвестирали сме половин милион лева в обучения на служителите ни в България, за да бъдат те по-конкурентоспособни през следващите години, допълни Маргонис.