Малките и средните предприятия ще могат да се възползват от подкрепа в размер на близо 210 милиона лева до края на 2023 г. става ясно от съобщение на Фонда на фондовете (ФнФ).

Фондът ще предостави допълнителен ресурс към гаранционния лимит на банките-партньори, изпълняващи инструментите по Програма "Възстановяване". Средствата са от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие, в това число и по линия на инициативата REACT-EU*, отбеляза ФнФ.

Факторите за добавянето на свежи пари за бизнеса са успешното инвестиране на ресурса по инструмента, пазарната необходимост и продължаващо активно търсене на финансова подкрепа от страна на българските компании.

Програмата "Възстановяване" бе създадена, за да подкрепи предприемаческата среда, изправена пред неблагоприятните икономически последици от COVID-19 и да улесни достъпа до бизнес кредити. Програмата доказа своята ефективност като механизъм за подпомагане на малки и средни предприятия и преодоляване последствията от пандемията. Чрез нея бяха подкрепени общо 1659 компании в сектори като търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и др.

Заинтересованите банки партньори ще получат допълнителни средства в размер на 84.5 млн. лв., като така общите средства за изпълняваните гаранционни инструменти по Програма "Възстановяване" ще достигнат 333.8 млн. лв.

Очаква се ресурсът да е наличен на пазара през втората половина на месец септември, след приключване на формалния процес по възлагането му на банките. Малките и средни предприятия в страната ще могат да се възползват от подкрепа в размер на близо 210 млн. лв. до края на 2023 г.

*Инициативата REACT-EU е част от инструмента NextGenerationEU, чрез която за програмите по политиката на сближаване за 2021 г. и 2022 г. се предоставя допълнително финансиране в размер на 50,6 милиарда евро (по текущи цени), които да се използват до края на 2023 г. Целта на REACT-EU е да се помогне за икономическото и социалното възстановяване от кризата с коронавируса, като се насърчават преодоляването на последиците от кризата и устойчивостта на здравните системи, предприятията и подкрепата за най-уязвимите групи. Финансовите средства допринасят и за работата по приоритетите в областта на околната среда и цифровите технологии с цел постигане на интелигентно и устойчиво възстановяване.