Абсолютна илюзия е, че публичното финансиране, наливано в по-слаборазвитите райони е панацеята, която ще реши проблема. Не бива да правим проекти и иницативи, които ще имат нужда следващото десетилетие отново да бъдат обект на публично финансиране, а трябва да търсим такива, които обръщат тенденциите.

Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференцията "Бизнесът и регионите" организирана в столичния хотел "Хилтън" от Българската стопанска камара и списание "Икономист".

Трите теми, които той постави пред присъстващите на форума, са свързаност, иновационна инфраструктура и развитие на регионално ниво.

Дончев отбеляза, че там, където има транспортна свързаност, има перспектива. Според него големият проблем е неравноделното развитие на транспортната мрежа на териотрията на страната - най-вече фактът, че до-голяма степен Северът от транспортна гледна точка е абсолютен анклав. Този проблем ще бъде колкото се може по-скоро решен, това си е ангажимент на държавата, допълни вицепремиерът. Според него обаче е време да се помисли за бизнес инфраструктурата. Индустриалните зони трябва да са стопанско мероприятие, коментира той и допълни, че цялата съпътстваща инфраструкутра - път, газ, вода, както и част от предварителните процедури, според него биха могли да са ангажимент на държавата. Трябва да имаме амбицията следващите четири - пет години в България да се "самослучат" или да бъдат подкрепени от държавата минимум шест - осем, а защо не поне 10 или 15 индустриални зони, отбеляза той и допълни, че това е част от т. нар. традиционна бизнес структура.

По отношение на иновационната инфраструктура вицепремиерът посочи, че на тях не им харсева моделът, при който купуват научно оборудване за милиони, като появата му е предизвикана само от акадимичен каприз и четирима - петима учени му се радват. "Само по-себе си не е лошо, но е много скъпо. Ако то всеки ден не носи някакъв ефект за икономиката, ако местнитге инженери, собственици, производители не ползват лабораторното оборудване да тестват, непрекъснато да проверяват нещо в работата си - от него няма смисъл", каза Дончев и допълни, че до момента са създадени 14 звена от т. нар. иновационна инфраструктура - центрове за върхови постижения, лаборатории, паркове и продължават да градят още.

Третата тема, която трябва да се обсъди на този форум, според вицепремиера е развиване на капацитета на регионално ниво. Има проблеми, които не са нито общински, нито републикански, а са регионални - те надхвърлят размера и размаха на общините и в същото време понякога не могат да бъдат регистрирани от държавата, коментира той и отбеляза, че областните администрации по закон и теоретично имат ангажименти към тези неща, а практически нито имат капацитет, нито финанси, нито опитност. Ако не развием капацитет за адекватно планиране, мислене, идентифициране на интервенции и инвестиции на местно ниво ние добро управление на регионалното развитие няма как да имаме, каза вицепремиерът. Според него не е необходима нова институционална уредба, а моделите за финансиране да са такива, че да се позволява, когато има безспорна, смислена инвестиция, планирана на регионално ниво, тя да бъде финансирана или подпомагана.