Наред със здравната криза, има и допълнително натрупване на напрежение, което е не само на национално, а на европейско и на световно ниво. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на първата пленарна сесия за годината на новосформирания Икономически и социален съвет, цитиран от БТА.

По думите на Дончев напрежението е свързано с фактическата невъзможност да се обяснят голяма част от политиките, които се прилагат. Те са много специализирани и е огромно предизвикателство да се обясни, която и да е европейска политика за по-малко от един час, допълни вицепремиерът.

"Кой политик, кой политически представител и кой кандидат има един час, за да обясни една конкретна секторна политика?", риторично попита той. Според него в криза е традиционното политическо представителство, изискванията, пулсът на обществото е друг - гражданите не само искат да знаят, те искат да участват.

По думите му при всички случаи здравната криза и породените от нея икономическа и социална криза дълго време ще оказват въздействие върху обществата и държавите.

Никой не знае как ще изглежда постпандемичният свят, никой не знае каква ще е точката на стабилизация на различните политически и икономически процеси, които наблюдаваме в момента в света - дали светът ще се деглобализира, дали глобализацията ще бъде спряна, дали ще продължи с нови темпове, какви ще са измеренията на всички заплахи, свързани със сигурността на света, обясни Дончев.

Той посочи, че има предизвикателства, които като параметри са ясни. Едно от тях е т.нар. Зелен пакт и последиците по отношение на икономиката, на енергетиката, заетостта и социалните измерения. Според Дончев е илюзия да считаме, че политиките по декарбонизация ще имат локализиран ефект само в няколко региона на страната и само по отношение на енергетиката.

Предстои създаването на европейска коалиция за образование за климата, обясни, по време на откриването на пленарната сесия евродепутатът Мария Габриел. Тя посочи, че до 31 януари се събират проекти, като целта е коалицията да бъде създадена до есента.

"Пандемията ускори промените, които вече се случват, особено в областта на зелените технологии и цифровизацията", заяви Габриел.

За Зеления пакт тя каза, че предстоят предизвикателства, но и нови възможности и разчита на гражданския парламент като ИСС да даде индикации как по отношение на работните места, на икономическия растеж този екологичен преход може да е справедлив и в полза на обществото. Тя напомни, че в рамките на програмата "Хоризонт Европа" 35% от разходите ще трябва да допринасят за постигане на целите в областта на климата.