Големият въпрос за българската икономика е как да мигрира до ново еволюционно стъпало, защото ръстът на разходите за труд са по-високи от ръста на Брутния вътрешен продукт и след 4 - 5 години ниската цена на труда няма да е конкурентно предимство. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на икономически форум с участието на президента Румен Радев и министри от кабинета.

Високата добавена стойност, иновациите, дигитализацията и икономиката, базирана на знанието, е следващото еволюционно стъпало на икономката, посочи Дончев. Всяка държавна намеса в икономиката има тъмна и светла страна, защото тя е добра за предприятията, на които се помага, но изкривява пазара, каза той.

Президентът Румен Радев беше прав в своето изказване, че е нужен дебат за адекватна диагностика къде се намираме и за амбициите къде искаме да отидем. Но не беше прав, че ще се опитам да ви зареждам със здравословен или нездравословен оптимизъм, каза още Дончев.

Икономиката уж е точна наука, но едни и същи числа могат да бъдат обект на абсолютно превратни анализи, каза Дончев. Направих си труда да проверя какъв е бил БВП по време на социализма и открих, че БВП сега е 2.5 по-висок от 1987 година. Но това не е повод нито за радост, нито за гордост, а е част от адекватната диагностика, защото това богатство не правилно разпределено, което поражда носталгия по миналото.

Трябва да разчертаем мерки, какво да правим оттук нататък и би било чудесно тези мерките да са консенсусни, каза вицепремиерът. За нас свободното движение на хора и стоки може да е със знак плюс, защото повишава експортните ни възможности и със знак минус, защото е причина за тежката демографска ситуация в страната, посочи Дончев.

Имаме стабилна макроикономическа среда, но има и какво да гоним, каза Томислав Дончев. Инфраструктурата ни е с 40 хиляди километра пътища, които трябва да се поддържат, разполагаме със 17 хиляди държавни регистри и документи от 100 години, които трябва да бъдат дигитализирани, каза вицепремиерът. Два са начините за по-добро благосъстояние - първото е икономиката да произвежда повече и втората - как се разпределя националното богатство - сега това богатство е нерентабилно разпределено, уточни вицепремиерът.

Правителството поддържа стабилна фискална позиция като основа за конкурентоспособност на икономиката, коалицията която подкрепя правителство, е заявила, че данъчното облагане няма да се променя на ниво държава, каза по време на форума финансовият министър Владислав Горанов.

През следващите няколко месеца нашите усилия ще са насочени за успешното завършване на проекта за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ по отношение на банковия надзор и едновременно с това и кандидатстване, и надявам се включване, на българския лев във валутно обменния механизъм на еврото, посочи Горанов. Това се предпоставки за подобряване на инвестиционния климат и на позицията на България в рамките на ЕС, каза финансовият министър .