През последните 20 години българската икономика се движи на две скорости - София с 6 процента ръст на БВП годишно, докато останалата част от страната е с ръст 3 процента на БВП годишно - това каза пред журналисти в Министерския съвет Пламен Ненов, главен секретар на Съвета за икономически анализи към МС и автор на първата публикация на Съвета.

България има нужда от всеобхватна икономическа политика, която да си поставя чисто икономическа цел и да не се прави като борба със социалните неравенства в страната. Това може да стане с регионални политики, насочени към развитие на човешкия капитал, към услуги за малките и средни фирми, развитие на имотния пазар или пазара на индустриални площи. Помощ за местната икономика може да се оказва и с намаляване на административната тежест и строеж на инфраструктура, каза Пламен Ненов.

По тази линия в новия програмен период на ЕС вниманието е насочено извън София и по това имаме съгласие с Европейската комисия, каза служебният вицепремиер Атанас Пеканов при представянето на доклада. Парите от европрограмите ще дойдат, след като се направят нужните реформи и се приемат промените в нужните закони, допълни вицепремиерът, цитиран от БТА. 

София е основен бенефициент на парите от еврофондовете, посочи Ненов. В трансферите от централния бюджет се наблюдава ускоряване към по-малките градове, но то не е съществено и не преодолява раздалечаващите се икономически фундаменти. Причината е, че в малките общини населението намалява по-бързо, каза Пламен Ненов.

България има много професори в сферата на икономиката, които публикуват на високо ниво, а създаването на този Съвет беше включено в Националния план за възстановяване и устойчивост, припомни Пеканов. Икономиката не е лесна наука, тя не дава отговорите на всеки въпрос, но ни помага да мислим за променящите се обстоятелства в света. Трябват ни емпирични факти и теории, които да обясняват тези факти и да ни казват защо нещата се развиват. Всички икономически модели са грешни, но някои от тях са полезни да си обясним света около нас, как да постигнем целите и да се ориентираме в един нелесен свят, посочи Пеканов. Картата на метрото например не ни дава всяка една улица в града, но ни помага да стигнем там, където искаме, каза Пеканов.

Пламен Ненов

Снимка: БТА

Заплащането на хората в страната не се различава по региони кой знае колко до 2000 година, но към края на 2019 година вече виждаме, че възнагражденията в София и околностите са два пъти по-големи от тези в останалата част на страната, каза Пламен Ненов.

Въз основа на фактите, представени в анализа, могат да се направят следните обобщения. На първо място, през 21-ви век се наблюдава сериозно икономическо раздалечаване между София и околността и останалата част на България, което превръща българската икономика в икономика на две скорости. Второ, в България се наблюдават трайни регионални разлики в местната икономическата активност, измерена чрез отношението между заетостта и населението в трудоспособна възраст, като един съществен дял от регионалните икономики на страната e със сериозно потисната икономическа активност. Трето, след кризата от 2009-а година заетостта извън София и околността се намира в траен застой, като отношението заетост-население извън София се възстановява само частично, а основен фактор за "възстановяването" е демографският (миграция), пише в доклада.

Четвърто, извън София и околността се наблюдава разминаване между ръста на местния брутен вътрешен продукт (БВП) и ръста на трудовото възнаграждение. По отношение на икономическата политика на страната, анализът показва, че трансферите от ЕС са насочени основно към София или по-малки общини с ниска безработица, отколкото към местни пазари на труда с потисната икономическа активност. Освен това фискалните трансфери от централния бюджет реагират слабо на задълбочаващите се регионални икономически неравенства, като се наблюдава относително ниско ниво на споделяне на рисковете между регионите.

Снимка: БТА

Силно разнородният регионален профил на българската икономика прави наложително регионализирането на икономическата политика в България чрез прилагането на специфични и таргетирани регионални икономически политики, пише в доклада, представен от Пламен Ненов.

Съветът за икономически анализ беше създаден с постановление на Министерския съвет в началото на тази година, следвайки най-добрите практики от други страни. Неговата цел е да изготвя независими анализи и становища по отделни въпроси относно състоянието на българската икономика, предизвикателствата и рисковете пред нея, както и възможни политики и препоръки за решаването им, припомни Атанас Пеканов.