Очакваме тази година България да покрия критерия за инфлацията и през 2025 г. да влезем официално в еврозоната. Догодина, всички ние, живот и здраве, ще започнем да се разплащаме с евро. Компаниите и секторите, които не са започнали подготовката за еврозоната, да се забързат и отбеляза, че Министерството на финансите работи много активно с всички сектори - и с банковия, и с небанковия относно подготовката за присъединяване към еврозоната. Това каза финансовият министър Асен Василев по време на конференцията "Европейският път на България - присъединяване към еврозоната: предимства и предизвикателства пред бизнеса", провела се в София в петък.

"Очаква се през юни 2024 г. да покрием последния критерии за инфлацията, което означава че от 2025 г, всички ние можем да започнем да се разплащаме в евро."

Въпросът е не дали, а кога България ще влезе в еврозоната. Ползите са толкова важни за България и Европа, че работата трябва да се увенчае с успех. Това на свой ред отбеляза Паскал Донахю, председател на Еврогрупата, който участва в конференцията.

В рамките на събитието беше обсъдена готовността на страната ни за влизане в еврозоната, както и ползите и предизвикателствата от преминаването към единната европейска валута като разплащателно средство в страната. В него участваха освен Василев и Донахю, гуверньорът на БНБ Димитър Радев, представители на българския бизнес, на работодателски и синдикални организации, както и представители на дипломатическия корпус.

По думите на Донахю членството ни в еврозоната ще е в полза на гражданите на страната и за Европа. "Искам да призная и изключителната работа, която министър Василев върши в Брюксел от ваше име", заяви Донахю.

Паскал Донахю посочи, че в ролята си на председател на Еврогрупата е в София, за да пропагандира стойността на еврото и да признае отличната работа, извършена от България по пътя ѝ към присъединяване към еврозоната.

Изтъквайки ползите от членството, той си послужи с паралели от опита на Ирландия, които имат допирни точки с България и като такива могат да са полезни за страната ни.

"България се намира на много напреднал етап от своето присъединяване към еврозоната", каза Димитър Радев. Той изтъкна, че БНБ и банковият сектор до голяма част вече са част от институционалната рамка, от работните механизми на еврозоната.

По думите на управителя на БНБ този етап е в голяма степен уникален, защото България е единствената страна в ЕС, която е член на банковия съюз, ключова институция на еврозоната, без да е член на самата еврозона. БНБ е единствената централна банка извън еврозоната, която работи в режим на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и която е пълноправен член на основните два стълба на банковия съюз - единния надзорен механизъм и единния механизъм за преструктуриране.

Управителят на БНБ обобщи, че от позицията на банковия сектор предимствата на еврозоната са безспорни. Той каза, че анализите, които се правят всяка година относно опита ни от присъединяването към банковия съюз, показват категорично, че този опит е позитивен. "Не констатираме негативи от присъединяването към банковия съюз, който е ключова институция на еврозоната", отбеляза Радев.

"Рецептата е реформи и добри политики, това е, което трябва да следваме, каза Димитър Радев.

"Инфлацията спада доста бързо, на 3,3 процента е този месец, това е под референтната стойност, която ни трябва, за да можем да бъдем приети в еврозоната", каза още Асен Василев.

Той подчерта, че инфлацията се гледа 12 месеца назад. "Въпросът е на кой месец ще успеем да стигнем средното ниво също да падне под референтната стойност. За момента нашите прогнози са, че това ще се случи някъде между юни и септември", каза министърът на финансите. Василев посочи още, че редовен конвергентен доклад, който се прави за всички държави, има през юни месец.

"Това, което сме договорили с Европейската комисия, е в момента, в който покрием критерия за инфлацията, да изискваме допълнителен конвергентен доклад, който да ни позволи да влезем през 2025 г. в еврозоната", поясни Василев.

По думите на финансовия министър в оставка точната дата зависи от това кога страната ще покрие критерия за инфлация.