Директорът на Топлофикация "Перник" инж. Любомир Спасов настоява за вземането на сериозни мерки, свързани с битовото отопление на твърдо гориво, за да не се стига до този пик на замърсяване.

Както е известно, бе изнесена информация от РИОСВ за превишения на серен диоксид в Перник. Като част от причините бяха посочени неблагоприятните метеорологични условия като гъстата мъгла, повишеното потребление на твърдо гориво в битовия сектор.

"Категорично ние не сме причината за завишението на нивата на серен диоксид. Ние горим само и единствено въглища. Самата проверка показа, че не е установено горенето на горива, които да са извън комплексното разрешително. Намалихме все пак мощностите до нивото, което можем, съгласно даденото ни предписание от РИОСВ-Перник", обясни директорът.

Инж. Спасов уточнява, че измерването, което беше направено, е в центъра на града. "От центъра до Топлофикацията са около 6 км. Битовото отопление, което е на твърдо гориво, е основният замърсител. Смятам, че там трябва да се вземат доста по-сериозни мерки, за да не се стига до този пик, на който станахме свидетели. Разбира се, гъстата мъгла допринесе, защото тя задържа тези вещества. Получило се е едно "струпване" и така се стигна до тази ситуация. Да го кажа най-простичко. ТЕЦ-ът има един голям комин, който обаче има сероочиска, филтри, както и постоянен екологичен мониторинг. Освен него в нашия град има още десетки хиляди малки комини на домакинствата на твърдо гориво, които нямат никакви пречистващи съоръжения. Перничани не са виновни, така се отоплява половин България. Трябва целенасочена политика за решаване на този проблем. Ето, например, в София общината започна да монтира безплатно филтри на домакинствата използващи твърдо гориво.Това е добър начин въздухът да стане по- чист", обясни още директорът.

Попитан дали, ако получи разрешение за използване на биогорива в дейността си, ще се намалят изпусканите емисии, той разкри, че от "Топлофикация -Перник" вече са изразили желание да заменят част от въглищата.

"Точно поради проблема със замърсяването на въздуха взехме решение да внесем намерение, чрез което искаме да заменим част от въглищата, които използваме за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с биогорива. Цялата тази концентрация на прахови частици ще намалее с внедряването на биомасата. Ние ще продължим да използваме въглищата, просто част от тях искаме да заменим с биогорива. Поради факта, че биомасата е чисто гориво, при нейното използване не се отделят вредни вещества във въздуха. Това е мярка, която предприемаме, за да можем още по-активно да се включим в разрешаването на проблема с мръсния въздух. Ние имаме най-добрите филтри и сероочистващи системи на Балканите. Категорично искам да заявя, че биогоривата могат да донесат само екологични ползи както за града ни, така и за цялата страна", обясни още инж. Спасов.

Той сподели също така, че ще има и чисто икономически ползи от внедряването на биогоривата.

"Вижте, въглищата са скъп, изчерпаем ресурс. Биомасата е евтина и широкодостъпна. Не на последно място искаме да сме изрядни и стриктно да спазваме директивите на Европейския парламент, както и Националния план за действие за енергия от биомаса", добави той.

Както е известно, водната криза в Перник не се е отразила на топлоподаването в града.

"Това е така, защото преминахме на алтернативен водоизточник в река Струма. Той е изграден преди около 15 години и днес благодарение на него водният режим няма отражение върху отоплението на хората. Надяваме се този проблем да се реши в най-кратки срокове и да се вземат всички необходими мерки повече да не изпадаме в тази ситуация", завърши инж. Спасов.