Комисията по енергетика в Народното събрание прие да компенсира разходи на уязвими потребители за транспорт, а помощта ще бъде таргетирана и предоставяна във вид на ваучери. Това решиха депутатите, като приеха на второ гласуване Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на транспорт (първоначално за компенсиране на разходите на моторни горива), внесен от Делян Добрев (ПП ГЕРБ) и група народни представители.

Първоначално депутатите бяха решили да приемат окончателния вариант на този законопроект следващата седмица, като единствено приеха помощта да е таргетирана, но впоследствие представителите на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите направиха предложения, които бяха припознати от вносителя и председател на комисията Делян Добрев. Така окончателният вариант на законопроекта беше приет тази вечер.

Служебният заместник-министър на финансите Людмила Петкова обясни, че водещ критерий ще е подоходният. Затова помощите ще бъдат таргетирани и ще се ползват по предназначение за транспорт. Такива са и изискванията на Европейската комисия. Критериите за доходите на хората, които ще могат да ползват помощта, ще се определят с постановление на Министерския съвет.

Събирането и вноските ще се извършват от Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Вноските, дължими от лицата, ще се внасят в сметките на фонда. За да бъдат събирани вноските във фонда, ще се взема цената на сорт Брент, като от цената му ще се извади цената на нефт сорт Уралс. Половината от тази разлика ще я взема държавата, а другата половина ще отиде за "Лукойл Нефтохим Бургас". Накрая ще се умножи по количествата произведени горива, обясни Делян Добрев. Каква ще бъде помощта, ще зависи от това какви ще бъдат събраните средства във фонда, добави той.

Делян Добрев посочи, че рафинерията е декларирала, че за тази година ще има печалба от 2,1 млрд. лева. От тях държавата ще вземе около 1 млрд. лева. А от останалия 1 млрд. по друг закон рафинерията ще бъде обложена с 33 процента, които ще внесе във вид на данък. "Сигурният приход е в този закон, защото данъкът не сме сигурни дали пак няма някакви ишлемета и някакви швейцарски фирми да се навъртят, и накрая да кажат - "Нищо не спечелихме през 2023 г.", заяви Добрев. Министърът на икономиката и индустрията ежемесечно ще определя средномесечните цени на суров нефт сорт Брент и такъв с произход от Русия или изнесен от там.

Правителството може да преустанови предоставянето на помощта при липса на средства, решиха още депутатите.

Законът ще влезе в сила три дни след приключване на процедурата по нотификация и с правото на Европейския съюз за предоставяне на държавните помощи,съобщи БТА.

Министърът на икономиката и индустрията ще изготви необходимите документи по нотификацията, приеха още депутатите.

Министерският съвет ще има да задача да предоговори Плана за възстановяване и устойчивост, така че през 2025 г. да не се налага затварянето на 40% от тях и уволнението на 12 000 души, решиха още депутатите от енергийната комисия. Служебният министър на енергетиката се обяви срещу пълното предоговаряне на плана. Решението трябва да бъде гласувано утре в пленарна зала.

Правителството ще преговаря със САЩ и за нови ядрени мощности за АЕЦ "Козлодуй", реши енергийната комисия.