Държавата ще си прави телеком, който да свързва администрацията и общините. Това съобщава "24 часа", позовавайки се на последните промени в българския план за възстановяване.

Проектът всъщност е наречен още в предишния вариант "Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България". В последната редакция, направена от сегашното правителство, името и въведението остават. Но от текста изчезва предвиденото изграждане на следващото поколение мобилни комуникации (5G). На негово място идва проект за развитие на държавната съобщителна мрежа на стойност 423 млн. лв. В момента от нея са изградени 7500 км оптика и тя осигурява свързаност за повече от 1200 централни и местни публични администрации и организации.

Обхванати са 129 общини. Новата цел е техният брой да се разшири до 265. Ще се осигуряват защитени комуникации и високоскоростен интернет за нуждите на държавното управление и националната сигурност. Освен това с бърз интернет щели да бъдат покрити и населени места, където сега липсва, защото операторите нямали търговски интерес. От правителството посочват, че целта е да се намали "цифровото разделение чрез подпомагане на изграждането на мрежи с много голям капацитет в слабонаселени и селски райони". Поради това фокусът на инвестициите щял да бъде върху населени места с пропуски в инфраструктурата, както и в райони, в които липсва надеждна оптична свързаност. Предвижда се на телекомите да бъде предоставян недискриминационен достъп до държавната мрежа и през нея да предлагат услугите си.

От редактирания план изобщо е отпаднало финансирането на 5G покритие по основните пътища, включени в TEN-T мрежата - магистралите "Тракия", "Хемус", "Струма", както и връзките с Румъния и Турция. В първоначалния вариант се предвиждаше т.нар. 5G магистрали у нас да се използват и за тестове на автономни коли - такива, които се управляват сами и без човешка намеса. Имаше заложен и зелен акцент - достъп до възобновяема енергия на базови станции. Предвиждаше се и покритие на слабо населените райони, така че оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпна мобилна мрежа, да позволи на всеки да използва възможностите за цифровизация.