Динамичния свят, в който живеем, стабилността е ключова, а в сферата на рециклирането е от решаващо значение. Амбициите за кръгова икономика, чиста околна среда и декарбонизация не търпят отлагане, а рециклирането е в основата на тези цели. Рециклиращата индустрия спестява въглеродни емисии и осигурява рециклиращи суровини за икономиката. Това каза Борислав Малинов, председател на Българската асоциация по рециклиране при откриването на кръгла маса днес на тема "Кръгова икономика 5.0. Рециклиране за устойчиво развитие".

Петото годишно издание на форума, организиран от асоциацията се утвърди като възможност за дебати в сектора и отново постави на дневен ред тенденциите в ЕС и България, както и прогнозите за развитие на бранша през следващите години. Увеличаването на дела на отпадъците, които се рециклират и не замърсяват околната среда, е ключова тема за дебата.

Представители на европейските и българските институции, законодателната и местната власт, народни представители, експерти от ЕС и България, водещи фирми от бранша обсъдиха как могат да се постигнат целите на кръговата икономика чрез един цялостен подход. Той включва интегриране на политики и пакет от мерки за използването на преработените отпадъци в индустрията.

В кръговата икономика дизайнът на продуктите е от ключово значение, тяхната трайност и способност да бъдат рециклирани. Рециклирането е исторически фактор на промяната, създава работни места и насърчава устойчивостта в цяла Европа, това каза във видеообръщение комисарят на ЕС по околната среда Виргиниюс Синкявичюс.

"Отпадъците са ресурс и това е посланието в основата на кръговата икономика. Тя не е мода, а подход, който може да генерира нетни иконимически печалби от 1.8 трилиона евро в Европа, да осигури повече от 1 млн. работни места и да доведе до рязко намаляване на вредните парникови емисии, това написа в поздравителен адрес до участниците в кръглата маса Искра Михайлова от Европейския парламент.

Проектиране на устойчиви продукти

Свят с нулеви отпадъци не е утопия. Устойчивите продукти трябва да бъдат норма, а не изключение, подчерта в изказването си Джордж Кремлис, почетен директор на Европейската комисия.

Джордж Кремлис, почетен директор на Европейската комисия

Снимка: БАР

Той посочи няколко ключови предизвикателства пред индустрията - много продукти се развалят твърде бързо, не могат лесно да се използват повторно, ремонтират или рециклират, а много от тях са направени само за еднократна употреба. Потребителите не ремонтират продуктите, намират твърде много етикети и някои екологични твърдения са подвеждащи. Производствените процеси в Европа не са ефективни по отношение на ресурсите и могат да замърсят въздуха, водата и почвата.

Според Кремлис е нужна нова всеобхватна рамка, насочена към всички продукти, пуснати на пазара на ЕС, в подкрепа на по-устойчиви модели на потребление и намаляване на отпадъците чрез насърчаване на по-добър дизайн. До 80% от въздействието върху околната среда на продуктите се определя на етапа на проектиране.

Рециклирането - отворени пазари и по-малко пречки пред търговията

Крайъгълен камък на устойчивото използване на ресурсите е кръговата икономика, която може да намали глобалния добив и използване на материали с една трета, подчерта Сузи Бъридж, президент на Бюрото за международно рециклиране. Тя подчерта, че рециклираните материали осигуряват 40% от световните нужди от суровини, като рециклиращата индустрия обработва повече от 600 милиона тона рециклируеми материали всяка година. Фактите към момента показват, че ЕС произвежда повече рециклирана стомана, отколкото може да преработи, изнасяйки значителни количества извън ЕС.

Г-жа Бъридж подчерта, че търговските бариери за рециклираните материали нарушават пазарното равновесие и възпрепятстват инвестициите в технологии и съоръжения за рециклиране. Декарбонизацията не може да разчита на няколко държави: имаме нужда от глобално сътрудничество. Рециклирането зависи от отворените пазари за разпределяне на вложените материали към капацитета за преработка.

Стоманата е най-рециклираният материал в света и тя може да се рециклира неограничено време, без да губи свойствата си. Рециклираната стомана спестява 950 Mt емисии на CO2 годишно в сравнение с производството на стомана от първични суровини, подчерта още Сузи Бъридж. Докато внедряването на енергийни технологии като зеления водород в производствения процес ще отнеме много години, увеличаването на използването на рециклирани материали може да се направи днес, заключи тя. Производството на стомана от стоманен скрап води до производство на материал с много ниски емисии. За да се постигнат зелените политики е необходимо да се вземат мерки за увеличаване на този тип производства в Европа.

Снимка: БАР

Рециклиране сега, ресурси утре

Джулия Блийс, генерален секретар на EuRIC, представи основните приоритети на европейската рециклираща индустрия. Поставянето на рециклирането в сърцето на Европейската зелена индустриална политика чрез свързването на европолитиките за кръгова икономика и климатична неутралност е сред основните.

В Европа са необходими повече ефективни стимули и екодизайн, които да увеличат използването на кръгови и климатично неутрални рециклирани материали.

Блийс спомена правилата за екодизайн за устойчиви проукти, които се очаква да бъдет приети съвсем скоро, както и въвеждането на дигитален паспорт на стоките. Чрез него потребителите и рециклиращата индустрия ще разполагат с цялата информация за техния състав.

Членовете на Българската асоциация по рециклиране са утвърдени компании, които се занимават със събиране, съхранение, транспортиране и механична обработка на вторични суровини. В сектор рециклиране са заети над 18 000 души. БАР е единствената българска браншова организация, която е член на BIR, EuRIC и EFR. Това дава възможност на членовете на асоциацията да ползват правна защита, да осъществяват външнотърговски контакти, да провеждат диалог с правителството и европейските органи, както и да прилагат най-актуалните проучвания, анализи и опит в областта на управлението на отпадъци.