До края на април следващата година ще бъдат финализирани процесите за влизане на България в ERM II и Банковия съюз, прогнозира пред журналисти в МС министърът на финансите Владислав Горанов. Ако всичко се развива така, както е в главите на хората, които сме ангажирани в този процес, до моя рожден ден трябва всичко да е приключило, каза финансовият министър.

През юли държавата подаде заявление, че искаме да приемем еврото в обозримо бъдеще. От тогава България прави законодателни промени срещу прането на пари, а банките се опитват да отговорят на европейските изисквания. След влизането в чакалнята една държава трябва да престои в преддверието поне две години, за да премине официално към разплащане с евро. Ако прогнозите на финансовия министър се окажат верни, за България това би означавало най-рано 2022-ра година.

Владислав Горанов каза, че до края на октомври, каквото е законовото изискване, проектът на Закон за държавния бюджет за 2020 г. ще бъде входиран в Народното събрание, независимо от местните избори и опита фискалната рамка да бъде заложник на политически дебат. Утре законопроектът ще бъде разгледан на заседанието на МС, заедно с бюджета на Държавното обществено осигуряване и на НЗОК.

Попитан защо не се е съобразил с искането на социалния министър за увеличение на подоходните критерии за детските добавки и как това ще се отрази на семействата, които ги получават, министър Горанов каза, че "дебатът за демографската политика не трябва да се свежда до даването на пари, защото концептуално нито едно дете не трябва да бъде раждано заради икономически стимули.

В ситуация, в която заетостта е на максимално високо ниво, в която безработицата е на максимално ниско ниво, мерките, свързани с демографската политика, трябва да са прецизно фокусирани, защото предоставянето на социални помощи за отглеждане на дете без преценка за качеството на живот, който се предлага от неговото семейство, съчетано с необходимостта от мерки, свързани с даването на равен шанс на всички деца за достъп до образование, изискват много по-сериозен дебат от това просто да раздаваме едни пари на семейства, някои от които не са достатъчно добросъвестни дори да осигурят достъп на децата си до образователната система.

Финансовият министър участва в заседанието на НСТС, на което се разглеждат проектът на Закон за държавния бюджет за 2020 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година, както и проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., внесен от управителя на НОИ, както и проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2020 г., внесен от управителя на Здравната каса.