Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие парите на ДОО с осъвременяването на пенсиите. Депутатите обсъждат и средствата на Здравната каса, след което ще се заемат с актуализацията на макрорамката на бюджета. 

Трите законопроекта бяха внесени в Народното събрание от правителството вчера и точно актуализацията се превърна в ябълката на раздора между ИТН и ПП, а спорът завърши с разпад на четворната управленска формула. ИТН обявиха предварително, че ще подкрепят социалните мерки, но нищо друго.

В бюджета на НОИ са заложени параметрите на пенсионната политика, които ще бъдат осъществени на два етапа - от 1 юли 2022 г. и от 1 октомври 2022 г.

Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се осъвременяват с 10 на сто от 1 юли. За пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., изплащаните към 30 юни допълнителни суми (т.нар. ковид добавки) и индивидуалните суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари 2022 г., се включват в размера на получаваната пенсия за трудова дейност, след прилагане на осъвременяването с 10 на сто.

За пенсиите за трудова дейност, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2022 г., изплащаните към 30 юни допълнителни суми (т.нар. ковид добавки) се включват в размера на пенсията. За пенсиите за трудова дейност, които ще бъдат отпуснати след 1 юли 2022 г., също се предвижда включване на 60 лв. в размера на пенсията.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 370 лв. на 467 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1500 лв. на 2000 лв.

Снимка: Булфото

Предвижда се и увеличение на социалната пенсия за старост от 170 лв. на 247 лв. 

Предложенията за промени в сила от 1 октомври 2022 г. включват максималният размер на получаваните една или повече пенсии да се увеличи от 2000 лв. на 3400 лв.

На заседанието на комисията по бюджет и финанси присъстваха финансовият министър Асен Василев и социалният - Георги Гьоков, както и управителят на НОИ Ивайло Иванов.

Снимка: Булфото

С 13 гласа "за" и 6 "въздържали се" бяха приети от депутатите парите на Държавното обществено осигуряване

"Като процент от БВП пенсиите ще са 10,4 процента за тази година", каза министърът на финансите Асен Василев по време на дебатите. За 2023 година пенсиите ще са 10,4 процента от БВП, а средно за ЕС разходите от БВП за пенсии са 12,7 процента, каза Василев. Много фирми не си плащат всички осигуровки, но НАП работи активно за събиране на данъци", посочи министърът.

"Пенсиите в България изостават значително като процент от БВП от средните в Европа", констатира още Василев по време на дискусията.

На дебатите бяха поканени да присъстват като гости социалните партньори.

Снимка: Булфото

Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че бизнесът не подкрепя бюджета на ДОО, защото "рязкото увеличаване на разходите за пенсии се съмняваме, че може да го понесе фискът". Той посочи още, че се получава несправедлвост при вдигането на пенсиите, тъй като се изравняват парите на хората с осигурителен принос с тези, които не са работили.

"Не споделяме и това второ увеличаване на максималната пенсия на 3400 лв.", заяви представителят на работодателите. Ако сравним средната заплата от 1600, излиза, че тези пенсионери ще получават три пъти повече средно от заплатите на работещите хора.

"Такъв коефициент на заместване на дохода не ми е известно да има", добави Васил Велев. Той беше разкртикуван от депутата от ПП Искрен Митев, че е против увеличение на пенсиите. 

От синдикатите повдигнаха въпроса за увеличение на заплатите в НОИ, а социалният министър Георги Гьоков се съгласи, че такава необходимост има.

Снимка: Булфото

От КНСБ разкритикуваха "карашика", който се получавал след 1 юли с осъвременяването на пенсиите. Заличава се приносът на хората спрямо осигурителните им права. Техническите не са добре изпипани нещата, в нкои от нормите ще има "бомба със закъснител", каза Ася Гонева от синдиката. 

В сивия сектор с недеклариран труд попадат 58% от работниците и 47% от работодателите. Това са хора, които не плащат или отчасти плащат осигурителни вноски, коментира законопроекта Ваня Григорова от "Подкрепа".

БСК също не подкрепя промените, защото не може "грешките не може да се поправят с други грешки". От камарата предупредиха, че сивата икономика не може да се бори с вдигане на осигурителната тежест.

Тази година при намаление на някои данъци се очаква да се съберат с 0,5% повече осигурителни вноски, обеща изсветляване на сивата икономика финансовият министър.

Снимка: Булфото

Приеха на първо четене и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.

С него са предвидени промени, съответстващи на нарастването на приходите от здравноосигурителни вноски за лицата, упражнили правото си на пенсия, в резултат на очаквания ръст на размерите на получаваните от тях пенсии.

В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. са предвидени следните индикативни разчети: по бюджета на ДОО - ръст на разходите за пенсии; 1 386 500,0 хил. лв; по бюджета на универсалните пенсионни фондове (УПФ) - ръст на разходите за пенсии - 15 100 хил. лв.

С настоящия проект се предвижда ръст на здравноосигурителните приходи в общ размер на 111 800,0 хил. лв. от трансфери за здравното осигуряване.

Предвидени са средства за шест месеца в размер на 118 500,0 хил. лв. за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на персонала на изпълнителите на болнична медицинска помощ за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.

Средствата се изплащат за сметка на трансфер от държавния бюджет. Тъй като действието на чл. 5 от закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. е ограничено със срока на извънредна епидемична обстановка и изтича след нейното отменяне считано от 1 април 2022 г. отпада основанието за изплащане на допълнителните възнаграждения на болничния персонал, в резултат на което очакваните икономии са в размер 46 245 хил.лв.

Нетното увеличение на приходи и трансфери - всичко по проекта на промени на бюджета на НЗОК за 2022 г., е в размер на 65 555 хил. лв.